Knut Thomas Johansen fra Barnas Moa og Merete Bøhn-Flatås fra Kårstua barnehage representerte en rekke forslag på vegne av Barnehagealliansen. Her i samtale med styremedlem Torstein Johannessen.
Knut Thomas Johansen fra Barnas Moa og Merete Bøhn-Flatås fra Kårstua barnehage representerte en rekke forslag på vegne av Barnehagealliansen. Her i samtale med styremedlem Torstein Johannessen.

Vant stor seier på landsmøtet: Neste gang kan de delta digitalt

Merete Bøhn-Flatås talte barnehagealliansens sak under landsmøtet til PBL, med Knut Thomas Johansen som sidekick i salen. Sammen fremmet de en rekke forslag til endringer i strategiplanen for de neste årene - og vant en stor seier.

Publisert

I forkant av PBLs landsmøte fortalte Knut Thomas Johansen fra Barnas Moa om mobilisering av enkeltstående barnehager - til felles front mot flertallsforslaget i Storberget-rapporten, og under navnet Barnehagealliansen. Den samme konstellasjonen gjorde seg gjeldende under landsmøtet til PBL - med Merete Bøhn-Flatås fra Kårstua barnehage i spissen.

På vegne av i alt over 90 enkeltstående barnehager fremmet hun sammen med Johansen en rekke forslag til endringer i PBLs strategiplan for de neste to årene.

– Nå er jeg både svett og fornøyd, sier hun til barnehage.no etter at landsmøtet er over.

Demokrati og mangfold

Kort oppsummert handlet forslagene om i enda større grad å synliggjøre utfordringene til de små og enkeltstående barnehagene i strategiplanen, og på den måten sikre enda større demokrati i organisasjonen - og mangfoldet enda bedre kår.

– Det var nok mange på landsmøtet som var ukjent med hva vi sto for og representerte. Men i forkant av landsmøtet så vi at vi traff en nerve, og at det er mange andre av de enkeltstående barnehagene som kjenner seg igjen i de utfordringene vi også har. Samtidig er det omtrent bare halvparten av medlemsmassen som er til stede under landsmøtet, og de som ikke er her er stort sett enkeltstående, påpeker Johansen.

– At over 90 PBL-barnehager signerte på endringsforslagene våre, er et tydelig signal både til styret og PBL som organisasjon. Det handler om de små barnehagenes opplevelse av å bli hørt, legger Bøhn-Flatås til.

Merete Bøhn-Flatås fremmet forslagene fra Barnehagealliansen under landsmøtet.
Merete Bøhn-Flatås fremmet forslagene fra Barnehagealliansen under landsmøtet.

Begge understreker at engasjementet ikke handler om å slå splid. Samtidig tydet enkelte kommentarer under diskusjonen på at barnehagealliansen ble sammenlignet med Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager, som skapte en viss uro under forrige landsmøte.

– Jeg visste ikke noe om rabalderet for to år siden. Da var det et opprør, men med en helt annen intensjon enn det vi kom med. Derfor ble vi også litt overrasket over motbøren vi fikk fra enkelte, sier Bøhn-Flatås.

Blant annet ble det påpekt at navnet Barnehagealliansen i seg selv kunne tyde på stridslyst.

– Men navnet er hentet fra barnehageforliket, som jo var et bredt politisk flertall, fra SV til Frp. Og det er det vi ønsker å samle: Barnehageforliket som ønsker en god kvalitet i barnehagen, og mangfold, understreker Johansen.

Stemte mot ubegrenset fullmakt

I likhet med opprøret fra sist landsmøte, kom også denne grupperingen med et forslag om å endre vedtektene. Sist i form av et forslag om å kunne gi ubegrenset fullmakt til andre barnehager. Denne gangen lød forslaget, som også styret i PBL gikk inn for å støtte, på å stryke formuleringen om at hver deltager ikke kunne representere mer enn ti barnehager med fullmakt under landsmøtet.

Forslaget ble nedstemt da blant andre Læringsverkstedets Hans Jacob Sundby stemte mot. Til overraskelse for mange.

– Sundby hadde en god forklaring på hvorfor de ikke stemte for forslaget om ubegrensete fullmakter. Det var veldig ryddig og greit, sier Bøhn-Flatås.

Fra talerstolen sa Sundby blant annet dette:

– For det første: Demokratiet forplikter. Vi vet at det største partiet under ethvert valg er hjemmesitterne. Jeg tenker at man bør være til stede når man skal avgi sin stemme. Hadde vi gått for forslaget, hadde det kunne ført PBL inn i en utvikling hvor da for eksempel jeg kunne fått fullmakter fra de tre-fire andre største kjedene, og sittet da og stemt på vegne av fire kjeder i denne salen. Det tror ikke jeg hadde vært en demokratisk eller riktig utvikling for PBL, når vi skal tenke samhold.

– Styret støttet forslaget vårt, men hvis ikke landsmøtet ville godta det hadde vi et forslag om å godta enten forhåndsstemming eller digital deltagelse, for på den måten å øke deltagelsen, sier Johansen, og fortsetter:

– I teorien er dette med fullmakter en symbolsak - det er veldig lite bruk av det.

Gikk for digital deltagelse

I stedet fremmet PBL-styret et forslag med denne ordlyden: Styret og administrasjonen i PBL skal jobbe for å øke andelen medlemsbarnehager som er representert under neste landsmøte, blant annet ved å arbeide for muligheten til digital deltagelse og stemmegivning.

Forslaget ble vedtatt med hundre prosent tilslutning og stor applaus fra salen.

– Det er egentlig en god nummer én, og en enda bedre løsning, sier Johansen.

Bøhn-Flatås kommenterer samtidig at hun er glad Læringsverkstedet stilte seg bak dette forslaget.

Læringsverkstedets Hans Jacob Sundby.
Læringsverkstedets Hans Jacob Sundby.

Fra talerstolen sa Hans Jacob Sundby:

– Dette synes vi er en god ide. Den er framtidsretta, miljøvennlig og den gir alle anledning til å være med i demokratiet.

– Jeg må bare gi honnør til Læringsverkstedet, som kunne ha blokkert det, men som ønsker en demokratisk organisasjon, kommenterer Johansen.

Fikk skryt for engasjementet

Begge representantene fra Barnehagealliansen kommer fra tre-avdelings barnehager. Merete Bøhn-Flatås er også engasjert i lokalpolitikken, og sitter i kommunestyret og i plan- og utviklingskomiteen for Sp i hjemkommunen Levanger.

– Som politiker får jeg ofte høre at jeg lager støy, men her ble jeg tatt veldig godt imot. Vi fikk også det jeg opplevde som en ekte takk for at vi utfordret landsmøtet. Å få honnør fra styreleder til slutt varmet virkelig så innmari, det var en god anerkjennelse av at vi jobbet godt, og hadde det jeg opplever som et godt og konstruktivt samarbeid med styret, sier hun, og fortsetter:

– Vi løftet jo debatten om demokratiet i PBL, og fikk gjennomslag på en del av forslagene våre. Det viktigste for oss var å tydeliggjøre at alle PBL-barnehagene er likeverdige, og at de små er like viktige som de store. Det er også noe av det jeg sitter igjen med på vei hjem: Jeg følte meg både modig og «stein hakke tullat» som turte å fremme alle de forslagene. Jeg utfordra landsmøtet, og ble utfordret tilbake. Det kjentes veldig meningsfylt, sier hun.

I styreleder Eirik Husbys oppsummering av landsmøtet ga han en spesiell honnør nettopp til de to fra Barnehagealliansen.

– Vi har aldri hatt en så omfattende workshop knyttet til behandlingen av strategiplanen før, og med et så ektefølt engasjement, sa han til forsamlingen.

Samtidig kommenterte han at han på et tidspunkt lurte på om PBL var på vei inn i en splittelse.

– Men det har jeg ikke opplevd. Jeg opplever tvert imot at vi har flyttet oss framover som organisasjon, og at diskusjonene vi har hatt har vært veldig gode.

Her kan du lese hele den vedtatte strategiplanen for den kommende landsmøteperioden i PBL.

Styreleder Eirik Husby i PBL.
Styreleder Eirik Husby i PBL.

– Ingen motsetninger

Akkurat det var et viktig poeng også for Hans Jacob Sundby:

– For meg er det ingen motsetninger mellom kjeder og enkeltstående barnehager. Økonomien i en liten barnehage eid av Læringsverkstedet er helt lik økonomien i en liten enkeltstående barnehage. Vi har den samme tariffavtalen, den samme bemanningsnormen, arealnormen, pedagognormen. Vi har den samme foreldrebetalingen, og vi har det samme kommunale tilskuddet. Våre barn og våre ansatte i en liten barnehage har det like vanskelig når tilskuddet ikke strekker til. Og det er det vi må stå sammen om å fremme. Ja, vi kan låne litt penger fra en kommune og gi til en annen, men da overstyrer vi dette lokaldemokratiet, så det er ingen løsning. Læringsverkstedet vil alltid stemme for tiltak som samler oss, og som gjør at vi kan gå ut og fortelle at vi trenger levelige rammevilkår, slo han fast.

Det var viktig å få fram også for Bøhn-Flatås:

– Jeg håper vi kan stå sammen nå framover, og vi skal vokte oss vel for å skape splid. Hele poenget er å jobbe for likeverdig behandling. Men er tilskuddsmodellen vi har i dag likeverdig? Det må være lov å stille spørsmål ved. Vi vil jobbe sammen med hele PBL, men samtidig få lov til å framsnakke de enkeltstående barnehagene, og våre muligheter til å utvikle oss og bli høykvalitets barnehager. Vi har den samme intensjonen som alle andre: Å få til en god modell for økonomi som gagner alle.

Hun får støtte fra Knut Thomas Johansen:

– Deltagelsen her handler om å gå i dialog. Være ærlig og saklig. Jeg har ikke noen ideologi eller politisk agenda, men jeg har lyst til å drive barnehage, og den er liten, og jeg ser at det blir mer og mer utfordrende. Og jeg ønsker støtte fra interesseorganisasjonen min for å fortsette å drive barnehagen - og ser at det også er veldig mange andre som er i samme situasjon, sier han.

– Hva er det viktigste du tar med deg hjem etter landsmøtet?

– Jeg har aldri vært på landsmøte før, noe som er veldig symptomatisk for mange av oss enkeltstående barnehagene. Å jobbe interessepolitisk er nytt for meg og jeg har lært veldig mye, for eksempel hvor lett det er å misoppfatte uten en god dialog. Her har vi hele tiden spilt med åpne kort overfor styret i forkant og det er godt å kjenne på at engasjement nytter når en har gjensidig respekt, noe styret skal ha stor honnør for. Så får vi sammen jobbe for at den halvparten av medlemsmassen som i dag ikke er representert får økonomisk grunnlag til å delta fysisk på neste landsmøte, og digitalt som en god nummer to i verste fall, oppsummerer han.

Nytt styre i PBL

PBLs landsmøte 2021. Det nye PBL-styret for perioden 2021-2023, fra venstre:  Therese Børke, Kjetil Hopen, Torstein Johannessen, Ragnhild Finden, Hans Jacob Sundby, Anne Irene Bøe Hilden, og Eirik Husby (leder).

Det nye styret, fra venstre: Therese Børke, Kjetil Hopen, Torstein Johannessen, Ragnhild Finden, Hans Jacob Sundby, Anne Irene Bøe Hilden og Eirik Husby.
Foto: Anders Bergundhaugen

Eirik Husby (Borg barnehager) og Ragnhild Finden (Kausvol barnehage) har fått fornyet tillit som henholdsvis leder og nestleder i styret i PBL.

Nye i PBL-styret er styremedlemmene Hans Jacob Sundby (Læringsverkstedet), mens Anne Irene Bøe Hilden (Bjerkås barnehage) rykker opp fra plass som 1. vara til plass som styremedlem.

De erstatter Harald Berge Breistein (NLM-barnehagene) og Marit Lambrechts (Espira).

Anne Irene Bøe Hilden var av valgkomiteen foreslått som 2. varamedlem, men ble på landsmøtet foreslått som motkandidat til Per Christian Voss (Kattekleiv barnehage) som styremedlem. I voteringen vant Hilden med 79,1 prosent av stemmene i salen. Voss ble senere valgt som 2. varamedlem til styret.

Powered by Labrador CMS