Kari Hoås Moen presenterer boka under DMMHs barnehagekonferanse «Barns læring i barnehagen – mellom styring og ledelse». Til venstre er medredaktør Per Tore Granrusten og til høyre medredaktør Kjell-Åge Gotvassli.
Kari Hoås Moen presenterer boka under DMMHs barnehagekonferanse «Barns læring i barnehagen – mellom styring og ledelse». Til venstre er medredaktør Per Tore Granrusten og til høyre medredaktør Kjell-Åge Gotvassli.

Hva skal egentlig til for å lede god læring i barnehagen?

Hvordan blir barnehagenes økte ansvar for læring fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse i barnehagesektoren? Dette er blant temaene i boka «Barnehagen som læringsarena – mellom styring og ledelse».

Publisert Sist oppdatert

Boka presenterer utvalgte funn fra forskningsprosjektet Ledelse for læring – utfordringer for barnehager i Norge. Et prosjekt ledet av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med Universitetet i Bergen og Nord Universitet, og støttet av Norges Forskningsråd.

I prosjektet som ble startet opp i 2012 og nå er inne i avslutningsfasen, har det blitt forsket på hvordan styring og ledelse virker inn på barnehagen som læringsarena for barn.

Stort mangfold

Boka består av 15 artikler. Artiklene presenterer empiriske funn som viser hva slags styring og ledelse som utøves på ulike nivåer i barnehagesektoren, og hva slags læringsorganisering og syn på læring dette innebærer.

– Boka har fokus på hvordan ulike nivåer i barnehagesektoren har fulgt opp økte forventninger til barnehagen som læringsarena gjennom styring og ledelse på ulike nivåer, forteller Kari Hoås Moen. Hun er førstelektor ved DMMH og en av bokens redaktører.

– Det vi finner er at det er et veldig stort mangfold innenfor feltet. Det er mange måter å jobbe på, lede på og styre på, sier Moen.

Tverrfaglig samarbeid

"Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse" retter seg mot barnehageledere, forvaltningen i barnehagefeltet, barnehageeiere, barnehageforskere og studenter, fortrinnsvis på masternivå.

– Det er et forsøk på en tredje vei. Det er ikke artikler slik de skrives for vitenskapelige tidsskrifter. Det er heller ikke noen tradisjonell lærebok, men noe midt imellom, sier Moen.

I tillegg til redaktørene Kari Hoås Moen, Kjell-Åge Gotvassli og Per Tore Granrusten, bidrar forfatterne Solveig Borgund, Kjetil Børhaug, Ole Fredrik Lillemyr, Yngve Skjæveland og Berit Irene Vannebo. Forfatterne har bakgrunn fra pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap og historie.

Powered by Labrador CMS