Får støtte for mangfold i barnehagepolitikken - det kan hjelpe den kristne barnehagen

I Bergen har KrF fått gjennomslag for et nytt prinsipp i barnehagepolitikken: At mangfold kan trumfe dekningsgrad.

Publisert

Nå går byrådet inn for å innvilge søknaden om å utvide antall plasser i Ulset barnehage, selv om Åsane bydel i Bergen har overdekning på barnehageplasser.

Det skriver den kristne avisen Dagen (krever innlogging), som den siste tiden har hatt fokus på nedgangen i antall barnehager med utvidet formålsparagraf.

Ulset barnehage er en av 35 NLM-barnehager, og har i dag plass til 40 barn mellom tre og fem år, og 14 barn som er under tre år. I januar i år søkte barnehagen kommunen om å få utvide med en småbarnsavdeling med tolv plasser slik at de får to avdelinger for de små og to for de store.

Byrådet har nylig lagt fram nytt utkast til barnehagebruksplan, som nå er på høring og skal behandles i bystyret før jul.

Her står det at Bergen kommune ønsker et mangfoldig barnehagetilbud der foreldrenes valgfrihet og ønsker tillegges stor vekt. I praksis betyr det at foreldre til barnehagebarn i kommunen skal få flere alternativer å velge mellom, skriver Dagen.

Siden Ulset barnehage har utvidet kristen formålsparagraf, dekker den også behovet til foreldre som kommer fra skolekretser i nærheten av barnehagen. Barnehagen ligger sentralt plassert for kollektivreisende foreldre.

Summen av disse forholdene gjør at det blir anbefalt at tilskuddet til Ulset barnehage økes med inntil sju små barn.

Håkon Pettersen, gruppeleder for KrF i Bergen, sier til avisen at han er glad for byrådets vurdering i utkastet til barnehagebruksplan.

– Vi vil følge denne saken tett frem mot endelig vedtak, sier han.

Etter at utkastet ble lagt frem har KrF gått ut av byrådet, men Pettersen sier partiet vil følge saken fra bystyret og gjøre alt de kan for å sikre Ulset gode rammebetingelser for videre drift gjennom vedtak i bystyret.

– Det tror jeg det skal være mulig å få bystyreflertallet med på, sier han.

Powered by Labrador CMS