Det uttrykkes et klart ønske om mer administrativ støtte og mer vekt på pedagogisk utvikling, heter det i et saksframlegg til Kirkerådet.
Det uttrykkes et klart ønske om mer administrativ støtte og mer vekt på pedagogisk utvikling, heter det i et saksframlegg til Kirkerådet.

4 av 10 menighetsbarnehager borte på sju år

Tallet på barnehager med kristent formål har sunket drastisk. Nå er håpet at et nytt nasjonalt selskap kan redde noen av de som er igjen.

Publisert

Det er avisa Dagen (krever innlogging) som melder at Den norske kirke har mistet minst 41 av 95 barnehager siden 2015. Det utgjør 43 prosent, som har blitt nedlagt eller avskiltet for sin kristne formålsparagraf, ifølge Dagen.

I tallet inngår de 18 Spekter-organiserte Akasia-barnehagene som ble overdratt til Bergen kommune på nyåret, samt 23 av medlemsbarnehagene til KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Økte krav knyttet til blant annet pedagog- og bemanningsnorm og trangere økonomiske kår, blant annet som følge av kutt i pensjonstilskudd, spiller inn. Det gjør også synkende fødselstall.

Ønsker administrativ støtte

Nå søker organisasjonen å ta grep. Av et saksframlegg for Kirkerådets møte 16. august, framgår det at KA de siste årene har utredet om det er mulig å organisere medlemsbarnehagene på en mer hensiktsmessig måte for framtiden:

«Både forskning og tilbakemeldinger fra barnehagestyrere tegner et bilde av en stadig mer krevende hverdag for barnehageeiere i møte med større lovreguleringer av sektoren. Det uttrykkes et klart ønske om mer administrativ støtte og mer vekt på pedagogisk utvikling. Mens de større kjedene kan sette inn betydelige ressurser til dette, opplever KA sine medlemsbarnehager at de står mer alene i dette arbeidet.»

Det nylig innførte lovkravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, medfører uansett at en rekke menighetsråd og kirkelige fellesråd som i dag har en barnehage direkte underlagt seg, vil måtte gjennomføre en utskillelse av barnehagen til eget selskap før nyttår og gjennomføre en virksomhetsoverdragelse.

Menighetsbarnehagene AS?

På denne bakgrunn ønsker KA å opprette et felles nasjonalt selskap for drift av medlemsbarnehager, eid av de av KAs barnehagemedlemmer som blir med i selskapet. KA ønsker dessuten minst ett større eiermiljø inn i selskapet, blant annet for å kunne sikre økonomien i en oppstartsfase, og har derfor rettet en forespørsel til Kirkerådet om å tre inn på eiersiden.

Selskapet vil ikke være for alle menighetsbarnehagene, men for de barnehagene som kan vise til sunn drift og økonomi. Det er et premiss at barnehagene fortsatt skal ha en kristen forankring.

Det planlagte selskapet har fått navnet «Menighetsbarnehagene AS». KA inviterer nå barnehageeiere til å undertegne en uforpliktende intensjonsavtale, for å sjekke interessen.

Kirkerådet setter pris på initiativet fra KA, og ber i sitt vedtak fra august-møtet administrasjonen om å arbeide videre. Dog uten å forskuttere eierskap, fordi man har behov for flere avklaringer. Men:

– Dersom dette initiativet kan gjøre det lettere å drive menighetsbarnehage, så heier jeg 100 prosent på det, sa Karl Johan Kirkebø, delegat fra Bjørgvin, under Kirkerådets digitale møte.

KA har i dag 37 ordinære og 17 åpne barnehager i sin portefølje.

Powered by Labrador CMS