Gjør det enkelt: – Ei situasjonen og lag gode og enkle tiltakskort for enhver situasjon som er aktuell for din barnehage, sier politioverbetjent Stian Stenbekk (t.v) og Øystein Sjøtveit.
Gjør det enkelt: – Ei situasjonen og lag gode og enkle tiltakskort for enhver situasjon som er aktuell for din barnehage, sier politioverbetjent Stian Stenbekk (t.v) og Øystein Sjøtveit.

Når det utenkelige skjer

Sikkerhet i barnehagen er mer enn å lukke porten.

Publisert Sist oppdatert

22. juli 2011 sparket i gang en helt ny debatt i Norge, som resulterte i en ny måte å se på sikkerhet, inkludert institusjoner som barnehage og skole. Utdanningsdirektoratet påla dermed kommunenene å lage en veiledning i krisehåndtering og beredskapsplaner for barnehager.

– Det kan dreie seg om alt fra gisselsituasjoner, bombetrusler og alvorlige voldsepisoder, sier politioverbetjent Stian Stenbekk ved Follo politidistrikt.

Han er beredskapsplanlegger i Follo, der de kalte inn 170 skole- og barnehageledere til et fellesmøte i vår for å få i gang et samarbeid og dialog om krise- og beredskapsplaner.

– Det er viktig at barnehagen selv lager en grunnleggende plan for gangen i det hele når det skjer noe. Hvem gjør hva når ulykken er ute? De må lage helt konkrete planer som er enkle å forholde seg til. Det hjelper ikke å komme med en tykk dokumentbunke når det koker, sier Stenbekk, og viser til det han kaller tiltakskort.

– Lag tiltakskort for alle hendelser som kan være aktuelt for din barnehage. Et barn forsvinner på tur. Hva er neste steg og når blir politiet tilkalt. En forelder uten omsorgsrett blir observert på parkeringsplassen. Går noen – i tilfellet hvem – ut eller tilkaller dere assistanse?

Eierskap til egen plan

Politioverbetjent Øystein Sjøtveit forklarer hvordan rollene inndeles.

– I akutte situasjoner som skyting og kidnapping er det politiet som eier situasjonen. På slike tiltakskort, er det tiden etter at vi har dratt som barnehagen trenger klare planer for. Det er da presset starter med håndtering og informasjon til foreldre, presse og samfunnet rundt. Krisehåndteringen skal også dekke og ivareta barna og de ansatte. Det er viktig at alle kjenner rollene sine og vet hvem som skal informere hvem og om hva, sier Sjøtveit.

Ha eierskap til egen beredskapsplan og ikke overlat til andre å lage noe som barnehagen ikke tar seg tid til å sette seg inn i.

– Lager de ansatte tiltakskortene, har de eierskap til situasjonen og kjenner rollene sine. Det er barnehagen selv som vet hvilke situasjoner som er aktuelle for dem. Kjører dere aldri buss, trenger dere ikke lage slike tiltakskort, sier Stenbekk.

Trygghet

Barnehagen må vite hvor terskelen går for å koble inn assistanse. Politibetjentene understreker at en god beredskaps- og kriseplan skal skape trygghet, ikke frykt.

– Vi skal ikke ha amerikanske tilstander der vi går i frykt for voldsepisoder. Men det er viktig å ha noe kort og konkret å forholde seg til når det koker rundt deg. Kommunen har en overordnet plan, men barnehagens egen plan må være helt inntil beinet og fortelle de ansatte helt konkret hva som skal skje i enhver tenkt situasjon. Hva er viktig der og da? Samarbeid med kommunen og sørg for at alle de ansatte kjenner tiltakskortene inngående, avslutter Sjøtveit.

Powered by Labrador CMS