Når barna er tilbake i barnehagen i august, er det nye regler som gjelder på flere områder. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Når barna er tilbake i barnehagen i august, er det nye regler som gjelder på flere områder. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Dette er nytt ved barnehagestart i august i år

Nytt barnehageår betyr ofte større eller mindre endringer i regelverket. I år handler det blant annet om økt antall pedagoger, språkkrav for dem som blir ansatt – og gratis kjernetid for flere småbarnsfamilier.

Publisert

Utdanningsdirektoratat har publisert en oversikt over det som er nytt ved barnehagestart 2018.

Her er oversikten:

Forbudt med nikab og burka for ansatte

Fra 1. august er det forbudt for ansatte i barnehagen å bruke nikab og burka i arbeidstiden. Det har Stortinget vedtatt

– Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han la fram forslaget om forbudet i juni i fjor.

Ny inntektsgrense for gratis kjernetid

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger.

Ny pedagognorm 

Det er vedtatt ny pedagognorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Les mer på lovdata.no.

– Det er viktig at flere av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. De er faglige eksperter på å få barna våre til å leke, utvikle seg og trives. De er nøkkelen til å få til en god barnehage. Tidlig innsats starter allerede her, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da regjeringen hadde foretatt forskriftsendringen.

Ny bemanningsnorm 

Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.

Selv om loven trer i kraft 1. august i år, kan offentlige og private barnehageeiere benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

Lov om endringer i barnehageloven 
Forskrift om overgangsregler

Samarbeidsplikt mellom barnehage, skole og SFO

Stortinget har vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Les mer på lovdata.no

Denne plikten ble foreslått og var en del av samme lovendringen som også inneholdt den nå vedtatte bemanningsnormen.

Språkkrav

Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage trer i kraft 1. august 2018. Les om kravet

Kravet innebærer at søkere til barnehagejobber må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

– En av barnehagens viktigste oppgaver er å utvikle barnets språk, fordi språket er nøkkelen til lek og nye vennskap. Derfor er det viktig at barna har voksne rundt seg som kan hjelpe dem med å utvikle språket, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da lovforslaget ble lagt fram.

Powered by Labrador CMS