– Høyere voksentetthet gjør at barna får tettere oppfølging. De blir sett på en annen måte, sa styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage i fjor. Nå er prosjektet over, men Stavanger vil øke grunnbemanningen i barnehagene.
– Høyere voksentetthet gjør at barna får tettere oppfølging. De blir sett på en annen måte, sa styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage i fjor. Nå er prosjektet over, men Stavanger vil øke grunnbemanningen i barnehagene.

Stavanger vil bemanne opp i barnehagene - for å spare penger

Sandvikveien barnehage i Stavanger var en av to barnehage som allerede i 2017 fikk økt grunnbemanningen. Nå ser politikerne at det faktisk betyr lavere kostnader.

Publisert

I Stavanger planlegger de å øke grunnbemanningen i barnehagene. Forsøk har vist at det kan gi en innsparing på 23 millioner kroner på grunn av lavere sykefravær, ifølge en sak i Utdanningsnytt.

Forsøket startet i august 2017, etter at det ble vedtatt av oppvekststyret i Stavanger kommune. Bakgrunnen var en politisk bestilling etter dimensjoneringsprosessen av barnehageplasser i Stavangerbarnehagen i 2017, der det ble besluttet å legge ned 150 barnehageplasser på grunn av overkapasitet. Kostnadsrammen for prosjektet var på cirka tre millioner kroner per år. 

Sandvikveien barnehage i Hillevåg var en av to barnehager som fikk styrket staben, til en voksentetthet på tre voksne på syv barn under tre år og tre voksne på 14 barn over tre år. Bemanningsnormen som trådte i kraft i høst krever til sammenligning at det skal være minst tre ansatte per ni barn under tre år og minst tre ansatte per 18 barn over tre år.

Positive erfaringer

Barnehage.no snakket med styrer Monica Kapstad Ranck etter at barnehagen hadde vært en del av prosjektet i snart et år. 

– Høyere voksentetthet gjør at barna får tettere oppfølging. De blir sett på en annen måte. Vi har flere voksne som kan følge opp det enkelte barnet og møte det enkelte barnets behov. Barn med spesielle behov kan også få mer oppfølging, for det ikke er alle barn man vet at trenger noe ekstra før de begynner i barnehagen. Nå har vi bedre mulighet til å kartlegge og prøve ut tiltak før vi eventuelt henviser videre, sa hun blant annet da. 

Ranck kunne også fortelle om positive endringer i forhold til lek og arbeidet med relasjoner. Og, ikke minst: Sykefraværet gikk ned. 

 Styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage. 
 Styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage. 

Les saken her: Deltar i pilotprosjekt med høyere bemanning: – Økt stabilitet og trygghet.

Mer til skole og oppvekst

Ny oppvekstsjef i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen (SV), forteller til Utdanningsnytt at barnehage er et av satsingsområdene i den nye politiske plattformen. Han sier dette om det nylig avsluttede prøveprosjektet: 

– I Stavanger har vi hatt et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i to barnehager. Der halverte de sykefraværet på kort tid, noe som igjen førte til at de slapp å leie inn vikarer via bemanningsbyrå. I tillegg rapporterte de ansatte at det gav økt ro og trivsel i barnehagene. Ved å øke grunnbemanningen og satse på ansatte i hele stillinger tror vi at sykefraværet vil gå ned og at flere kan stå lenger i jobben sin, sier Sakariassen til Utdanningsnytt.

Hvor mye penger som skal brukes til tiltaket, er ifølge fagbladet ikke kjent før budsjettene legges frem og vedtas senere i høst.

– Skole og oppvekst skal få økte budsjettrammer. Vi kommer til å prioritere språkopplæring og spesialundervisning. Jeg har vært rundt og besøkt alle skolene i kommunen og ser at det er mange som har måttet drive på altfor knappe budsjetter. Vi kommer til å styrke skolerammene.

Powered by Labrador CMS