Caroline Omberg fra Foreldreopprøret mener tilstrekkelig bemanning er det aller viktigste for å sikre god kvalitet i barnehagene.
Caroline Omberg fra Foreldreopprøret mener tilstrekkelig bemanning er det aller viktigste for å sikre god kvalitet i barnehagene.

– Det er ikke profesjonen som må få denne kunnskapen, det er politikerne

– Vi mener at økt bemanning er den ene faktoren som vil ha signifikante positive konsekvenser for alle de andre områdene som kjennetegner gode barnehager, sier Caroline Omberg fra Foreldreopprøret. Sammen med Barnehageopprøret har de nylig hatt strategimøte, og er ikke i tvil om hva som er den viktigste saken for grasrota.

Publisert

Barnehage- og foreldreopprøret har i lang tid advart mot at lav grunnbemanning i norske barnehager i ytterste konsekvens kan føre til alvorlige ulykker.

Caroline Omberg fra foreldreopprøret var en av deltagerne under sluttkonferansen for GoBaN, som startet i går og fortsetter i dag. Der kom det blant annet fram at under halvparten - 46 prosent - av de spurte barnehagene mener de har tilstrekkelig tilsyn med barna mens de sover

Felles uttalelse

De siste ukers mediesaker om alvorlige hendelser og ulykker i norske barnehager har ført til et fokus på sikkerhet i barnehagen. I dag kom Foreldreopprøret og Barnehageopprøret med en felles uttalelse, etter at de har vært samlet til strategimøte i Oslo. 

– For Barnehageopprøret og Foreldreopprøret er det åpenbart at barns sikkerhet i barnehagen er like viktig enten de er våkne eller sover. Det er trist at det må skje alvorlige ulykker før sikkerhet for barna blir et tema. Vi må ha en grunnbemanning som sikrer nok ansatte til å ivareta barna hele dagen - i alle situasjoner, sier de to grasrotbevegelsene i  uttalelsen, og fortsetter: 

– Det er en grunn til at de siste tids hendelser skjer, og vi mener at dårlig bemanning kan være en faktor i dette bildet. Dette har Barnehage- og foreldreopprøret advart om i snart ett år. Over 500 #uforsvarlig – historier det siste året forteller at sikkerheten i landets barnehager ikke blir ivaretatt.

Bemanning viktigste kampsak

– Men er det bare bemanning som har noe å si når det kommer til barnas sikkerhet? 

– Vi mener at økt bemanning er den ene faktoren som vil ha signifikante positive konsekvenser for alle de andre områdene som kjennetegner gode barnehager. God bemanning muliggjør økt medbestemmelse for barna, økt sikkerhet, tilsyn med sovende barn, mulighet for å dele opp avdelinger i mindre barnegrupper, flere naturopplevelser, mer nærhet, varme, gode, utforskende samtaler og økt tilstedeværelse, sier Caroline Omberg, og legger til at økt fokus på andre faktorer som hygiene, mat, turer, lesestunder, kreative aktiviteter også blir mulig å gjennomføre med økt bemanning.

– Pedagoger i Barnehageopprøret forteller at de sitter på enorme mengder kompetanse de ikke får brukt fordi barnehagedagen går med til brannslukking. Derfor er økt bemanning vår viktigste kampsak.

– Smertelig klar over utfordringen

Omberg fikk med seg statssekretær Rikke Høistad Sjøbergs innledning under konferansen, der hun blant annet påpekte at det er viktig at kunnskapen fra forskningen som nå presenteres når ut til praksisfeltet. 

- Dette er forskningsbasert kunnskap som både skal danne grunnlag for politikken videre, men dette må ikke bare nå politikerne. Det må også formidles ut til praksisfeltet. I forskningen finner vi helt enkle og konkrete ting som ikke trenger å vente på en stortingsmelding eller en lovendring for å ta tak i. Det kan man gjøre lokalt og allerede nå, sa Sjøberg.

Det får Caroline Omberg til å reagere. 

– Hvis det er noe #uforsvarlig-kampanjen har lært oss, så er det at profesjonen er smertelig klar over at bemannings- og pedagogtetthet er kjempeviktig. Det er ikke profesjonen som må få denne informasjonen. Det er politikerne, som sitter på pengesekken, som må begynne å lytte til profesjonen, og se at forskningen fra GoBan underbygger det profesjonen selv har sagt i åresvis, nemlig at de trenger flere folk! Det er kommunisert særlig tydelig det siste året, gjennom #uforsvarlig-kampanjen og de 365 historiene som ble overtrukket kunnskapsministeren fra Barnehageopprøret i mai, poengterer hun, og legger til at hun også reagerer på at kunnskapsministeren i pressemeldingen om resultatene fra forskningen roser egen regjering for å innføre en bemanningsnorm hun mener kun har effekt for de aller dårligst bemannede barnehagene.

Berømmer politikeren

I sin innledning sa også Sjøberg at hun regner med debatten om bemanningsnormen bare er i startfasen. 

- Vi må ha en grunnbemanning som sikrer nok ansatte til å ivareta barna hele dagen - i alle situasjoner, sier aksjonsgruppa i Barnehageopprøret og Foreldreopprøret. De to grasrotbevegelsene var i helgen samlet til strategimøte i Oslo.
- Vi må ha en grunnbemanning som sikrer nok ansatte til å ivareta barna hele dagen - i alle situasjoner, sier aksjonsgruppa i Barnehageopprøret og Foreldreopprøret. De to grasrotbevegelsene var i helgen samlet til strategimøte i Oslo.

- Resultatenefra forskningen  viser hvor viktig det er med nok trygge voksne til stede i barnehagen. Men dette er ikke slutten på diskusjonen om bemanning i barnehagen. Jeg tror det er bare begynnelsen, sier statssekretæren, og regner med vi kommer til å fortsette å diskutere både gjennomtrekk blant ansatte, tydeligere pedagogisk ledelse og flere ansatte med relevant kompetanse.

– Jeg vil berømme Sjøberg for at hun sa dette, applaus for det, sier Omberg, og får støtte fra resten av Foreldreopprøret. 

– Når vi sier at behovet for flere ansatte er prekært, bli vi ofte møtt med at det kun handler om «bedre organisering». Men vi kan ikke organisere oss bort fra at bedre sikkerhet krever flere ansatte i barnehagene. For oss er dette en selvfølge, avslutter de.

Powered by Labrador CMS