Farnes barnehage er en av i alt seks barnehager i Årdal kommune, som nok en gang vil bruke penger på å styrke grunnbemanningen i barnehagene.
Farnes barnehage er en av i alt seks barnehager i Årdal kommune, som nok en gang vil bruke penger på å styrke grunnbemanningen i barnehagene.

Stor slitasje i barnehagene - nå tar politikerne grep på nytt

For et år siden måtte politikerne i Årdal ta grep om bemanningssituasjonen i barnehagene. Nå gjør de det på nytt.

Publisert

I mai i fjor brukte politikerne i Årdal 1,3 millioner kroner ekstra for å styrke bemanningen i barnehagene. Bakgrunn: Høyt sykefravær og rullerende barnehageopptak.

Nå er politikerne nødt til å ta grep på ny. I en sak i Sogn Avis (krever innlogging) kommer det fram at barnehagene har stått i en kritisk situasjon i vinter, med høyt sykefravær, høyt arbeidspress og utfordringer med rekruttering. Det har fått de ansatte til å be politikerne om hjelp - og nå får de svar.

Det er seks barnehager i kommunen, samtlige kommunale. Nå blir grunnbemanninga økt med tre ansatte fra høsten av. Kostnadene er lagt inn i det reviderte kommunebudsjettet for 2023 med 718 750 kroner, og 1.006 250 kroner i årsbudsjettet for neste år. Tiltaket vil ha en prøveperiode på to år, ifølge avisa.

I forbindelse med saken er også det at løpende barnehageopptak kan være krevende vært et tema, men Anne Kauppi (Ap), som sitter i utvalget for oppvekst og kultur, påpeker at det er en kvalitet kommunen kan ha for å fremme bolyst.

– For en barnefamilie som vurderer hvilken kommune de skal bosette seg i, kan løpende barnehageopptak gjøre at man velger Årdal foran en annen kommune. Vi håper at å øke grunnbemanningen kan gi de ansatte bedre tid og flere hender.

De barnehageansatte har stilt spørsmål om hva kommunen vil gjøre i tillegg for å bedre situasjonen. Ifølge kommunedirektør Stig Stark-Johansen vil det komme en ny sak til politisk behandling på sikt, som vil handle om både løpende opptak og matservering i barnehagene.

Utfordringen med å få tak i nok pedagoger var også et tema i den politiske behandlingen.

Powered by Labrador CMS