Farnes barnehage er en av i alt seks barnehager i Årdal kommune, som nå bruker penger på å styrke grunnbemanningen i barnehagene.
Farnes barnehage er en av i alt seks barnehager i Årdal kommune, som nå bruker penger på å styrke grunnbemanningen i barnehagene.

Bruker 1,3 millioner på å bemanne opp i barnehagene

Høyt sykefravær og rullerende barnehageopptak skaper for stor slitasje på de ansatte i barnehagene i Årdal kommune. Nå tar politikerne grep.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Sogn Avis (krever innlogging).

Fra høsten av skal det bemannes opp i barnehagene. Over en periode på fem måneder skal grunnbemanningen styrkes med 3,5 stillinger som assistent eller fagarbeider og to stillinger som pedagog, til en ekstra kostnad på 1,3 millioner kroner. Det ble vedtatt av et samlet kommunestyre i Årdal kommune.

Det er i alt seks barnehager i kommunen, alle av dem kommunale, ifølge barnehagefakta.no. Bakgrunnen for at grunnbemanningen nå styrkes er høy slitasje på de ansatte på grunn av høyt sykefravær. Men ikke bare det:

– Dette er en konsekvens av at vi har innført løpende barnehageopptak. Vi får barn inn i barnehagene på ulike tidspunkt i løpet av året. Det visste vi ville koste en del, sier Christian Sønstlien (Ap) til Sogn Avis.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Hege Terese Olsen, støtter avgjørelsen - men sier samtidig at rullerende opptak skaper uforutsigbarhet for de ansatte.

– Klarer en å bemanne opp etter dagens behov? Klarer en å rekruttere nok vikarer for perioden?

Hun peker også på utfordringene for de som må gå på vikaravtale fra måned til måned.

– Da vet du ikke hvor lenge du har jobb. Det er ingen god følelse. Saken viser også til et rekrutteringsproblem, noe Fagforbundet kjenner seg igjen i.

Det ble født 42 barn i Årdal i 2021. Av disse er det 15 barn det ikke er søkt opptakt til for høsten 2022, men som kommunen regner med søker plass fra våren 2023, ifølge avisen.

Christian Sønstlien sier løpende opptak handler om å legge best mulig til rette for foreldrene, og tilby best mulig kvalitet til barna. Men av svingningene i barnetall gir utfordringer.

– Med styrket grunnbemanning øker en kvaliteten i barnehagen og bedrer forholdene til de ansatte. Det blir mindre press på de som er der. Vi vet det er høyt fravær i tjenesten, og dette grepet kan være med på å dekke inn en del av behovet. Det handler om å ta konsekvenser tidligere.

Powered by Labrador CMS