Rygge kommune bevilger til sammen over 30 millioner kroner til flere stillinger i barnehagene. Illustrasjon: Google Maps
Rygge kommune bevilger til sammen over 30 millioner kroner til flere stillinger i barnehagene. Illustrasjon: Google Maps

Kommunen har dårligst bemanning i landet - gir barnehagene millionløft

Rygge er blant de kommunene med dårligst bemanning i barnehagene. Nå bruker de ni millioner kroner på i alt 12,6 nye årsverk i 2018, og over 21 millioner kroner til neste år.

Publisert

Rygge er blant kommunene i landet som har flest barn per voksen i barnehagene med et snitt på 6,6. Nå tar kommunen et kjempeløft, og bevilger 9 millioner kroner ekstra til barnehagene i 2018. Til neste år vil det være snakk om 21,6 millioner kroner. 

Det betyr 2,6 årsverk i de kommunale barnehagene og ti årsverk i de private, skriver Moss Avis.

Det er to kommunale og ni private barnehager i Rygge kommune. 

– Vi har valgt å gjøre det slik for å sikre at vi holder oss innen lovverket, ikke bare for de kommunale men også for de private barnehagene i kommunen, sier rådmann Ivar Nævra i Rygge kommune. 

Lavest i landet

Snittet for både kommunale og private barnehager i hele landet er en voksentetthet på seks barn per voksen. Kommunene som topper listen over voksentetthet har alle mindre enn 3,9 barn per voksen, omregnet til store barn. Mens i motsatt ende av tabellen ligger kommuner med et snitt på 6,6 barn eller mer per voksen.

Rygge er blant de åtte kommunene i landet som har dårligst bemanning, som barnehage.no skrev om i forrige uke. Kommunen er også blant de som ligger lavest når det kommer til kommunalt tilskudd til private barnehager. I 2017 beløp det seg til 172.965 kroner per barn per år. 

Her kan du se oversikten over bemanningen i alle kommunene i landet.

Skal innfri kravene

Men fra august skal kravene i bemannings- og pedagognormen innfris, sier leder av hovedutvalg for oppvekst og kultur, Gerd Louise Molvig (Sp), til avisa.

– Vi legger til 2,6 nye årsverk i de kommunale barnehagene og ti årsverk i de private, for å komme innunder bemanningsnormen. Styrkingen av de private barnehagene kunne i teorien vært utsatt, fordi tilskuddet for 2018 skal regnes ut fra kostnaden i den kommunale barnehagen for 2016. Men kommunestyret har valgt å kompensere for dette, og gi de private barnehagene ti nye stillinger fra høsten 2018, slik at de også klarer å oppfylle kravet i bemanningsnormen.

Hun får også spørsmål om hvorfor ikke mer av rammetilskuddene har vært gitt til barnehagene tidligere. 

– Alle kommuner har utfordringer, det er mange grupper som har bruk for pengene, og det er en balansegang hvordan de skal fordeles. Vi har vært klar over at vi har et etterslep på barnehager. Det har også vært problemer med høyt fravær i den kommunale barnehagen, men det har vi klart å rette opp. Vi har svært dyktige ansatte, og jeg vil ikke være med på å si at vi har hatt en dårlig barnehage i Rygge. Men nå gjør vi et skikkelig løft, sier Molvig til Moss Avis.

Vil ha likeverdig tilbud

Til barnehage.no sier rådmann Ivar Nævra at det er et betydelig løft for kommuneøkonomien. 

– Men det er ikke mer enn rett og rimelig. Skulle vi fulgt de vanlige reglene, ville ikke de private barnehagene hatt mulighet til å oppfylle kravene i pedagognormen før i 2020, sier han, og legger til at pengene kommer til høsten. 

Det er de ekstra pengene til oppbemanning i de kommunale barnehagene som ligger til grunn for beregningen av det økte tilskuddet til de private barnehagene. Pengene beregnes på samme måte som øvrige kommunale tilskudd per barn. 

– Barnehagene får det samme beløpet. Vi vil sikre at vi har likeverdige tilbud og at alle barnehagene oppfyller loven. Dette blir et ekstra tilskudd for fem måneder i 2018 og hele 2019. I 2020, hvis det ikke skjer noe annet, vil det normaliseres. 

– Så det er ikke sånn at de private barnehagene får mindre i 2020, fordi de allerede har fått penger de egentlig ikke skulle hatt før da?

– Nei, fra 2020 vil de få kommunalt tilskudd beregnet ut fra driften i de kommunale barnehagene i 2018, på samme måte som tidligere, sier Nævra.

Powered by Labrador CMS