Lillestrøm kommune har store utfordringer med å få tak i nok kvalifiserte ansatte til barnehagene.
Lillestrøm kommune har store utfordringer med å få tak i nok kvalifiserte ansatte til barnehagene.

Lyste ut 41 barnehagestillinger - fikk bare 25 kvalifiserte søkere

– Politikerne må se at det er krise. Når man ikke klarer å få én kvalifisert søker per stilling en gang, er det krise.

Publisert Sist oppdatert

Det sier tillitsvalgt Ann-Helen Martini Namstad fra Volla barnehage og hovedtillitsvalgt Lene Skjønhaug fra Utdanningsforbundet i Lillestrøm til Romerikes Blad (krever abonnement) etter at kommunen fikk bare 25 kvalifiserte søkere til i alt 41 barnehagestillinger lyst ut i februar.

De mener det er for mange ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet i barnehagene i dag, og frykter at det vil gå ut over kvaliteten på barnehagetilbudet. De viser til en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet i Lillestrøm i fjor høst, som viste at 25 prosent av kommunens barnehagelærere hadde søkt ny jobb det siste året og at 67 prosent vurderte å gjøre det samme. De viser også til tall fra Udir, som viser at Lillestrøm har lavere andel med barnehageutdanning enn nasjonalt, i Viken og sammenlignet med flere kommuner på Romerike: Nasjonalt har 42 prosent av de ansatte i kommunale barnehager barnehagelærerutdanning, i Viken er andelen 39 prosent, mens i Lillestrøm er det kun 34 prosent.

– Vi ønsker oss politikere som tar dette på alvor og som gjør noe med det.

Barnehagesjef Julie Størksen Hagesæter viser til mulighet for videreutdanning parallelt med arbeid, veiledningsordning for alle nyutdannede barnehagelærere samt at kommunen har styrer i hver barnehage som tiltak som kan gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver.

– I tillegg har vi 21 ansatte som videreutdannes til barnehagelærer samtidig som de jobber i barnehager i Lillestrøm kommune. I hele Norge er det utfordrende å rekruttere barnehagelærere, og vi har derfor valgt å støtte ansatte som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere mens de jobber hos oss.

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) sier til Romerikes Blad at kommunens tiltak skal bidra til å kjøre Lillestrøm til en attraktiv arbeidsgiver.

– Utfordringen med å skaffe nok barnehagelærere gjelder for hele Romerike, som er et vekstområde hvor vi hele tiden må utvide barnehagekapasiteten. I dag utdannes det ikke nok barnehagelærere, noe regjeringa har erkjent og laga en plan for å løse. Det er derfor en konkurranse om arbeidskraften, og da må vi gjøre det vi kan for å være attraktive. Vi må fortsette med disse tiltakene, og hele tiden lete etter nye tiltak for å kunne beholde og tiltrekke nye barnehage lærere. Men det viktigste skjer på nasjonalt nivå.

I dag ble det klart antallet søkere til barnehagelærerutdanningen har gått kraftig ned: Ikke siden 2005 har det vært så få søkere.

Powered by Labrador CMS