Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) møtte organisasjonene i skole- og barnehagesektoren onsdag. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) møtte organisasjonene i skole- og barnehagesektoren onsdag. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Møtt med tydelige tilbakemeldinger

– Bemanning er en utfordring i vår sektor uavhengig av koronapandemien, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Men hun åpner ikke for å overlate alle beslutninger til skoleledere og barnehagestyrere lokalt.

Publisert Sist oppdatert

- Det var et møte med veldig tydelige tilbakemeldinger fra alle. Både ansattorganisasjonene og arbeidsgiverne i KS og PBL. Alle var tydelige på at sektoren står overfor veldig store utfordringer. Spesielt når det gjelder å opprettholde fulle åpningstider, særlig på grunn av sykefravær og at det er krevende å få inn vikarer.

Det sier PBL-direktør Anne Lindboe etter møtet mellom kunnskapsminister Tonje Brenna og organisasjonene i skole- og barnehagesektoren onsdag.

Gjeninnføringen av trafikklysmodellen, og krav om ytterligere karantene ved mistanke om omikronsmitte, gjør ikke bemanningssituasjonen enklere, påpeker Lindboe.

- I sum blir det veldig utfordrende å få det til å gå i hop.

- Ikke noe vi ønsker

Derfor mener Lindboe at det er viktig at covid-19-forskriften justeres, slik at barnehager enkeltvis får mulighet til å redusere åpningstid, uavhengig av hvilket nivå de befinner seg på i trafikklysmodellen. Noe hun brakte med seg inn i møtet.

- Jeg vil presisere at dette ikke er noe vi ønsker å måtte gjennomføre. PBL er langt framme i skoene for å ha full åpningstid. Men nå er vi i en ekstraordinær situasjon. Hele Norge er det, sier Lindboe.

- Fra mange hold rapporteres det om bemanningskrise nå. Vil du si at situasjonen den samme for private barnehager som for de kommunale?

- Ja, det er veldig likt. Jeg opplevde også at vi var veldig samkjørte i møtet med statsråden. KS og PBL har et veldig likt utgangspunkt i at dette er ekstremt krevende, og en nasjonal utfordring. Så kan det være geografiske variasjoner i smittetrykk. Men også andre parametere, som annen sykdom enn korona, mistenkt omikron og tilgang på vikarer spiller inn, påpeker Lindboe.

- At det er viktig selv å kunne justere åpningstid, uavhengig av trafikklysmodellen, opplevde jeg som et sterkt ønske fra sektoren. Og så er det behov for samtidig kompensasjon, også for de private, sier PBL-direktør Anne Lindboe.
- At det er viktig selv å kunne justere åpningstid, uavhengig av trafikklysmodellen, opplevde jeg som et sterkt ønske fra sektoren. Og så er det behov for samtidig kompensasjon, også for de private, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Samtidig kompensasjon

Ved siden av oppfordringen knyttet til åpningstid, var PBL-direktøren opptatt av å ta opp økonomiske konsekvenser av det som nå skjer i sektorens møte med Brenna.

- Statsråden var tydelig på at ekstrakostnader vil bli kompensert. Dette må selvfølgelig også gjelde private, i nåtid. Det hjelper ikke å få dette kompensert om to år gjennom generelt økte tilskudd. Mange private barnehager budsjetterer med underskudd for 2022. Hvis de er så heldige å få tak i vikarer, vil det bety merkostnader. Dette opplevde jeg at vi fikk gehør for, både fra KS og statsråden, sier Lindboe.

- Hvordan ligger det an med foreldrenes gehør for kortere åpningstider?

- Det er klart at foreldrene er slitne. Veldig mange har brukt opp sykedager, «fleks» og goodwill hos arbeidsgiver. Min opplevelse er at de har stor forståelse og er lojale, samtidig som det nok oppfattes som krevende. De har stått i dette lenge. Men en god del steder er alternativet til redusert åpningstid at barnehagene kanskje må stenge hundre prosent. Da blir det et valg mellom pest og kolera. Dette er absolutt ikke ønsket, men kanskje nødvendig for å ha et tilbud i det hele tatt. Det tror jeg tross alt de fleste foreldre har forståelse for.

Brenna: – Et godt møte

Hva fikk så kunnskapsministeren ut av dagens møte med organisasjonene innen skole og barnehage?

– Det var et godt møte som var veldig nyttig for meg. Jeg opplever at organisasjonene har forståelse for at vi må innføre nye tiltak i kampen mot koronapandemien, samtidig som de formidler at de opplever bemanningssituasjonen i barnehager og skoler som krevende. Det må vi gjøre noe med både på kort og lang sikt, og derfor valgte jeg å invitere dem til et nytt møte om kort tid for å diskutere hvordan vi kan møte bemanningsutfordringene mer spesifikt, uttaler Tonje Brenna til Barnehage.no.

– Regjeringen er på lag med barnehagelærere og lærere og har veldig stor forståelse for at dette er en tøff situasjon. Bemanning er en utfordring i vår sektor uavhengig av koronapandemien, og derfor har vi tydelige formuleringer rundt bedre bemanning i Hurdalsplattformen.

Les mer: Dette sier Hurdalsplattformen om barnehage.

Vil gi unntak for studenter

– Hvordan slår trafikklysmodellen i skole og barnehage ut i forhold til bemanningsutfordringene mange opplever? Vil ikke kohortinndeling i barnehagene gjøre det enda mer krevende å ha tilstrekkelig bemanning til drift?

– Trafikklysmodellen er et tiltak for å forebygge smitte, ikke for å løse bemanningsproblemer. Selve modellen kan nok både kreve mer og mindre bemanning avhengig av hvilket nivå kommunen bestemmer, svarer Brenna.

Hun fortsetter med å si at regjeringen har lansert nye tiltak for å forbedre bemanningssituasjonen i barnehage og skole.

For å bidra til nok arbeidskraft i skoler, barnehager og i helsesektoren vil det i 2022 gis unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i disse sektoren.

– Vi vil gi alle studenter som jobber i skoler og barnehager unntak for inntektsgrensene, slik at de kan arbeide mer. Vi jobber også med tiltak som gjør det mer attraktivt for pensjonerte lærere å være vikarer i skole og barnehage.

– Vi har også besluttet å kompensere vikarer og overtidsarbeid i skoler og barnehager, samt utgifter til ekstra renhold og testing. Så har jeg invitert partene i barnehage- og skolesektoren for å vurdere flere tiltak og grep, forteller Brenna.

Helsefaglige vurderinger

Reaksjonene på regjeringens nye koronatiltak som kom tirsdag, har vært flere. Foruten innspillet fra blant annet PBL om anledning til å justere åpningstid, har Utdanningsforbundets leder Steffen Handal tatt til orde for at vurderinger knyttet til tiltaksnivå bør kunne tas på et mer lokalt nivå enn i kommunene.

– Vil innspillene fra dagens møte med organisasjonene i sektoren kunne medføre justeringer i tiltakene, for eksempel:

  • Er det aktuelt å åpne for at skoleledere og barnehagestyrere kan avgjøre tiltaksnivå?
  • Er det aktuelt å i større grad åpne for at barnehager kan korte ned på åpningstid ved behov?

– Innspillene vi får har alltid betydning for hvordan vi vurderer situasjonen, og jeg har invitert til et nytt møte for å få flere innspill til grep knyttet til bemanningssituasjonen spesielt, begynner Brenna sitt svar.

– Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstiden eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Det er vanskelig å se for seg at det skal være nødvendig på grønt nivå, men det vil kunne være aktuelt dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene på gult eller rødt nivå, fortsetter hun.

– Forslaget om at skoleledere og barnehagestyrere selv kan vurdere tiltaksnivå er ikke i tråd med smittevernlovgivningen, dette er ikke en beslutning skoleledere eller barnehagestyrere kan ta selv, her må det ligge helsefaglige vurderinger bak.

Powered by Labrador CMS