Einar Olav Larsen er leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Einar Olav Larsen er leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

– Kompetansehevinga må ikke spise av tida de ansatte har sammen med barna

Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner på flere barnehagelærere i 2022. FUB-leder Einar Olav Larsen er positiv til signalene, men er bekymret for at flere pedagoger i barnehagen som tar ut ubunden tid vil føre til at de ansatte får mindre tid sammen med barna.

Publisert Sist oppdatert

I sitt forslag til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen at kommunene skal bruke 100 millioner kroner av veksten i frie inntekter til å legge til rette for ansettelse av flere barnehagelærere. Grepet ble i dag presentert som et første steg i opptrappingen for å nå Solberg-regjeringens ambisjon om 50 prosent barnehagelærere blant barnehageansatte innen 2025.

– Vi er enige i målet om en kompetanseheving i barnehagene, så signalene er positive, men vi er spent på konsekvensen i barnehagehverdagen. Vi vet at møter, plantid, kurs og fravær allerede spiser mye av tiden de ansatte har sammen med barna våre, sier leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen, i en pressemelding.

– Må sikre bemanning

I dag er 43 prosent av de ansatte i barnehagene barnehagelærere, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Å gå fra 43 prosent barnehagelærere i 2021 til 50 prosent innen 2025 vil gjøre noe med bemanningskabalen i barnehagene, mener FUB-lederen.

– Å øke kompetansen er bra, men det skal ikke gå ut over tida de voksne har sammen med barna våre, sier Larsen.

– Det må sikres gode kompensasjonsordninger for barnehager som sender ansatte på videreutdanning, slik at barnehagene får midler til innleie av vikar. Manglende kompensasjonsordning gjør det vanskeligere og høyner terskelen for å ta en videreutdanning. Det gjør det mindre attraktivt å jobbe i barnehagen enn i for eksempel skolen, som har gode ordninger for videreutdanning, sier FUB-lederen.

Skuffet over oppfølging av trygt og godt barnehagemiljø

FUB er også opptatt av loven om et trygt og godt barnehagemiljø. I loven, som trådte i kraft 1. januar, er kommunens oppgave å veilede, følge opp og føre tilsyn for å sikre at barnehagene drives i tråd med regelverket om et trygt og godt barnehagemiljø. Lovverket åpner ikke for at kommunene kan gå inn i enkeltsaker og fatte vedtak slik statsforvalteren gjør, påpeker FUB i pressemeldingen.

– Vi er skuffet over at regjeringen fremdeles ikke ser behovet for å styrke rettsikkerheten til barnehagebarn på lik linje med skolebarn. Vi fortsetter å jobbe for skolemodellen, der statsforvalteren går inn i enkeltsaker med hensyn til elevens beste. Denne løsningen må også overføres til barnehagesektoren. Både barna, foreldre, barnehagen selv og kommunene vil være bedre tjent med dette. En tidlig innsats mot mobbing i barnehagen vil føre til færre 9A-saker i skolen på sikt, sier Larsen.

Om FUB:

FUB er et uavhengig organ på nasjonalt nivå som skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Utvalget er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og gir også råd og veiledning til foreldre, ansatte og andre om rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalplanet.

FUB skal være bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Medlemmene må ha barn i barnehagen og ha erfaring som foreldrerepresentant. FUB skal ha seks medlemmer og et varamedlem.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmene til utvalget.

Utvalget velges for fire år.

(Kilde: FUB)

Powered by Labrador CMS