Avtroppende kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby etter budsjettframleggelsen tirsdag.

Fant penger til barnehagelærere. Nå håper Guri Melby ny regjering følger opp

– Det er jeg veldig spent på å se.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdagens framleggelse av statsbudsjettet, var det siste Solberg-regjeringen foretok seg før den søkte kongen om avskjed.

På barnehagefeltet inneholdt den betydelige reduksjoner i både pensjons- og kapitaltilskudd til private barnehager. Men også noen satsinger. Blant annet ble kommunene oppfordret til å bruke 100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene til å legge til rette for ansettelse av flere barnehagelærere.

– En klar føring

Grepet ble presentert som et første steg i opptrappingen for å nå Solberg-regjeringens ambisjon om 50 prosent barnehagelærere blant barnehageansatte. I dag er andelen utdannede barnehagelærere blant dem som jobber i barnehagene på 43 prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet.

På spørsmål fra barnehage.no om det er sikkert at pengene blir brukt etter intensjonen, da de ikke er øremerket, svarer kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V):

– Her er det en klar føring på at kommunene er nødt til å bruke disse 100 millionene på å øke pedagogtettheten i barnehagene. Men vi har ikke nå kommet med en lovregulering på pedagogtetthet. Det er noe som vi skal jobbe med framover. Dette handler egentlig om å gi kommunene og barnehageeierne tid til å tilpasse seg. Vi sier veldig tydelig at vi innen 2025 skal ha 50 prosent barnehagelærere, og nå må de starte på den jobben.

Øremerket noe

Hvor mange flere barnehagelærere et slikt beløp vil gi, kunne ikke statsråden gi noe umiddelbart svar på.

– Akkurat hva tallet blir i 2022 kan jeg ikke svare på her og nå. Det vil kanskje være noen kommuner som går raskere fram enn andre, for eksempel. Og det er lov å bruke mer enn akkurat de 100 millionene, sier Melby.

I tillegg til de nevnte 100 millionene, inneholdt regjeringens budsjettforslag et øremerket tilskudd på 20 millioner kroner til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder.

– Hvordan vil den ordningen fungere? Skal dette fordeles mellom kommunale og private barnehager?

– Det må vi komme tilbake til, men alt vi har kommet med av koronatilskudd har vært både for kommunale og private barnehager, og det tenker jeg er naturlig også her, svarer Melby til barnehage.no.

PBL: – Helt vesentlig

Hos Private Barnehagers Landsforbund hilses denne delen av budsjettforslaget velkommen.

– Det er en satsing vi er veldig positive til. Et mål om 50 prosent barnehagelærere ligger inne i PBL sin strategiplan også. Å ha nok barnehagelærere er helt vesentlig for å opprettholde og utvikle god kvalitet i barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Hun registrerer samtidig at midlene er lagt inn i kommunenes frie rammer.

– Det som blir viktig nå, er at de faktisk bruker pengene på dette.

– Hva tenker du om 20 millioner kroner til et nytt øremerket tilskudd som skal gi flere barnehagepedagoger i levekårsutsatte områder?

– Det tenker vi også er positivt. Samtidig ligger det en utfordring i det to år lange etterslepet i tilskuddene til de private barnehagene, som gjør at satsinger i kommunale barnehager ikke blir kompensert før senere. En problemstilling vi ser i Oslo nå, der statsforvalteren mener en slik satsing kan være ulovlig. Samtidig tenker jeg det er fullt mulig for kommunene å gi penger til slike satsinger i både de kommunale og de private barnehagene. Hvis de vil, får de det til. Når det kommer til stykket, er det å satse på tidlig innsats og en god barndom en klok beslutning.

– Langt fra nok til å møte det totale bemanningsbehovet

Også Utdanningsforbundets leder Steffen Handal synes det er bra at regjeringen vil bruke penger på å øke andelen barnehagelærere.

– Det er bra at regjeringen følger opp målet om å trappe opp andelen barnehagelærere. Det er også flott at regjeringen ønsker å målrette tiltak mot flere barnehagelærere i levekårsutsatte områder. Dette er et tiltak som er gjennomført i Oslo, og som er hilst velkommen av barnehagene, sier Handal på forbundets nettsider.

Han mener alle de 120 millionene burde ha vært øremerket for å sikre at de blir brukt til det de skal.

– Det er en utfordring å følge pengene når de blir gitt som frie midler. Når det er sagt – 120 millioner er bra, men dessverre langt fra nok til å møte det totale bemanningsbehovet i barnehagene, sier Handal til utdanningsforbundet.no.

Håper på videreføring

Så gjenstår det å se om tiltakene blir med videre når Jonas Gahr Støre overtar styringen av landet.

Når en ny regjering er på plass, har denne fram til 10. november på å legge fram sine endringer i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, før Stortinget holder budsjettdebatt.

– Forventer du at det kommer til å bli store endringer i budsjettet når det gjelder barnehage?

– Det er jeg veldig spent på å se. Jeg håper jo de fortsetter den satsinga vi har hatt på kvalitet. For i tillegg til at vi nå setter av 100 millioner til økt pedagogtetthet, så har vi også i budsjettet 450 millioner totalt til diverse kvalitetstiltak i barnehage. Vi har også mange tiltak knyttet til tidlig innsats generelt, både satsing på spesialpedagogikk og satsing på videreutdanning. Så jeg håper de fortsetter den satsinga på kvalitet som vi har startet opp, og at de ikke reverserer den, svarer avtroppende statsråd Melby til barnehage.no.

- Ikke veldig imponert

Hos den nye posisjonen i norsk politikk, holdes kortene nokså tett til brystet foreløpig.

– Senterpartiet jobber nå frem mot lanseringen av regjeringsplattformen i morgen og en ny regjering på torsdag, og ikke minst det store arbeidet som må bli gjort i Stortinget, både når det gjelder nytt statsbudsjett og endelige vedtak som skal skje her. Per nå tar vi det regjeringen har lagt frem til etterretning, og så vil vi jobbe på for å få til de justeringene vi ønsker, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp), til barnehage.no.

Mens Ap benytter sjansen til å komme med et lite stikk til forgjengerne:

Hva er dine tanker om budsjettet regjeringen nå har lagt frem? Det foreslås blant annet å bruke totalt 120 millioner kroner på å øke pedagogtetteheten i barnehagene.

– Arbeiderpartiet har gjennom hele valgkampen, og over lang tid, vært tydelig på at barnehager er et av de viktigste satsingsområdene for oss. Jeg er ikke veldig imponert over det Høyre-regjeringen leverer i sitt siste budsjett. Det står ikke helt i stil med de lovnadene som spesielt Høyre har hatt for barnehagesektoren i valgkampen, sier Torstein Tvedt Solberg til barnehage.no.

– Djevelen i detaljene

Han har, i likhet med Knutsdatter Strand, fram til nå sittet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Vi har erfart at på barnehageområdet så ligger ofte djevelen litt i detaljene, så det er mye vi må se nærmere på. Ofte har det vært satsinger som ser fine ut på papiret, men som ikke nødvendigvis kommer helt ut i barnehagene og som gjør at de merker en forskjell der ute, noe jeg tenker at er det viktigste.

– Kan man vente store endringer når dere skal legge frem deres budsjett?

– Det vil jo tiden vise. Nå skal ting skje i riktig rekkefølge. Plattformen presenteres i morgen, så den nye regjeringen, og så skal den nye regjeringen i gang med å lage sin tilleggsproposisjon, sier Tvedt Solberg.

- Underfinansierte normer

Heller ikke Unio lar seg imponere av budsjettet, selv om regjeringen foreslår to milliarder kroner i økte inntekter for kommunene.

«Justert for demografi, merkostnader til pensjon og regjeringens satsinger innenfor de frie inntektene vil det - slik regjeringen Solberg ser det - være et økt handlingsrom for kommuneøkonomien i 2022 på 0,5 milliarder kroner», heter det i en pressemelding fra landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

– Men regjeringen tar ikke høyde for alle de andre tjenestene som spiser av de frie inntektene – som regjeringen ikke nevner, slår Unios sjeføkonom Erik Orskaug fast.

– Dette gjelder bemannings- og pedagognormen i barnehagene som KS har anslått til å være underfinansiert med 1 milliard kroner. Nå vil regjeringen at 100 millioner kroner av de frie inntektene skal brukes på formålet. Det gjenstå da 0,9 milliarder kroner som ikke er finansiert, sier han i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS