DEBATT

Thale Skybak (til venstre) og Anne Elin Kleva i Redd Barna mener bemanningsnormen må styrkes.
Thale Skybak (til venstre) og Anne Elin Kleva i Redd Barna mener bemanningsnormen må styrkes.

«Tiden er overmoden for et bemanningsløft i barnehagene»

«Barnehager over hele landet har bemanningskrise. Dette har negative konsekvenser for alle barn i barnehager – særlig for barn i sårbare livssituasjoner som trenger trygge voksne og forutsigbare rammer» skriver Thale Skybak og Anne Elin Kleva i Redd Barna.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentenes meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Barnehageloven gir tydelige føringer på hva barnehagen skal være, og hva barnehagene må innfri. Med lovverket som innførte aktivitetsplikt og nytt regelverk for psykososialt barnehagemiljø i fjor, ble listen med krav til barnehager enda lengre. Dette krever flere hender, mer kompetanse og mer ressurser.

Samtidig har bemanningen stått på stedet hvil i mange tiår, og det på tross av den lovfestede bemanningsnormen fra 2018. Redd Barna stiller derfor spørsmål ved om det er mulig for barnehagene å innfri alle lovmessige krav med den bemanningskrisen de er i?

Varslet krise

Dette er en varslet krise, som politikerne burde ha gjort noe med allerede da bemanningsnormen ble innført. I stedet roper hele kommune-Norge om bemanningskrise og vikarmangel, fordi pandemien har avslørt hvor dårlig stilt grunnbemanningen i barnehagene er.

Nylig meldte også statsforvalterne i sine ukesrapporter om høyt sykefravær og mangel på barnehagelærere og andre ansatte, noe som betyr at barna må tåle færre og ukjente ansatte. For selv om vikarer trengs, kan de aldri erstatte faste ansatte, som gir trygghet og forutsigbarhet. Dette er viktig for alle barnehagebarn, men kanskje særlig for de som lever i sårbare livssituasjoner og som har ekstra behov for trygge og forutsigbare rammer.

Ikke en maksimumsnorm

Redd Barna er bekymret for at de fleste kommunene benytter bemanningsnormen som en maksimumnorm, noe den ikke er. Det er lov å ha en bedre grunnbemanning enn det som er fastsatt i barnehageloven, og det er nettopp det vi vil utfordre kommunepolitikerne til. Barnehagebarn trenger flere trygge voksne rundt seg, og både foreldrene og de ansatte i barnehagene forteller at det er et stort behov for høyere bemanning og mer ressurser for å ha den kapasiteten de trenger for å skape trygge og forutsigbare rammer for barna.

I rapporten «Sykefravær i barnehagen sett fra innsiden – intervjuer med medlemmer av Utdanningsforbundet» som ble utført i 2020 på vegne av Utdanningsforbundet, pekte hovedfunnene mot nettopp bemanningen som en nøkkelfaktor for å forstå sykefraværet i sektoren. Over én av fire barnehager med over 50 barn rapporterte at de kun hadde 2–3 timer full bemanning per dag. Dette er svært bekymringsfullt.

Hvordan kan vi trygge barna?

Redd Barna oppfordrer derfor kommunene til å øke grunnbemanningen, at de må se bemanningsnormen som en minimumsnorm og at de må etterstrebe flere ansatte per barn. Det bør også bli en lokal kampsak at normen skal gjelde på avdelingsnivå, og at den skal gjelde for alle ansatte som er i direkte kontakt med barn og i hele åpningstiden.

Forhåpentligvis vil dette også få Stortinget til å åpne øynene for økt bemanning som en helt avgjørende faktor for trygge og gode barnehagemiljøer.

Powered by Labrador CMS