Kommunalsjef for oppvekst i Narvik kommune, Tommy Andre Eide, har jobbet mye med barnehagestrukturen i kommunen. Nå har politikerne vedtatt å gjøre store endringer.
Kommunalsjef for oppvekst i Narvik kommune, Tommy Andre Eide, har jobbet mye med barnehagestrukturen i kommunen. Nå har politikerne vedtatt å gjøre store endringer.

Gikk inn for store endringer i barnehagestrukturen

Narvik kommune skal legge ned åtte små og bygge tre nye, store barnehager. Det vedtok kommunestyrepolitikerne denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Dermed blir det slik rådmannen la fram i sitt forslag, som barnehage.no omtalte tidligere: Det skal bygges nye barnehager i Narvik sentrum, Ballangen og på Ankenes, samtidig som til sammen åtte barnehager blir lagt ned.

Det skriver lokalavisen Fremover (krever innlogging).

Samtidig blir driften av Måseveien barnehage, som rådmannen opprinnelig hadde foreslått skulle opphøre fra høsten av, videreført ett år. Dette gjelder for halve barnehage, ett av to bygg.

Et fellesforslag fra Arbeiderpartiet, SV og Høyre sikret flertall for hovedtrekkene i det rådmannen hadde foreslått, med noen justeringer som blant annet påpeker behov for trafikksikkerhet: I Ballangen, i Narvik, og på Ankenes, skal alle de foreslåtte lokaliseringene til nye barnehager vurderes med tanke på om det finnes andre alternativer som bedre ivaretar trafikksikkerhetsspørsmål, står det videre i avisen.

I forbindelse med en analyse av barnehagestrukturen ble det gjort en økonomisk vurdering knyttet til å endre gruppestørrelsen fra 9/18 til 12/24 barn. Samtidig ble det pekt på at det å endre fra avdelinger på 9/18 til 12/24 vil være et prinsipielt retningsvalg for kommunen: «...og da utforming av barnehagene vil være avhengig av dette retningsvalget, anbefales det at det videreføres en arbeidsgruppe som jobber med risikoanalyse knyttet til valg av størrelse på avdelinger med tilhørende bemanning før en struktur går over i prosjektering.»

Dette var også tema i kommunestyret, og nå skal det settes ned et utvalg som skal vurdere avdelingsstørrelser i de kommunale barnehagene. Det ble også vedtatt et punkt om at det ved behov for nedbemanning, må dette sees i sammenheng med nåværende og fremtidig behov for kompetanse i hele kommunen.

Hele saken ble vedtatt med 23 mot 16 stemmer. Blant de som ikke var enige var Sp, som gikk inn for å beholde barnehagestrukturen og heller sette i stand barnehagene. Mens Frp ønsket å utsette saken et år: Blant annet usikkerheten med hensyn til flyktninger fra Ukraina gjorde at Fremskrittspartiet syntes det var vanskelig å ha noen bestemt oppfatning av behovet for barnehagekapasitet i kommunen, ifølge Fremover.

Mens MDG foreslo at «Narvik kommune skal være positiv til private barnehager som vil utvide». Det forslaget fikk bare 11 stemmer, og ble ikke vedtatt.

Forslag til ny barnehagestruktur i Narvik kommune

1) Ballangen

a. Investering i ny barnehage i Ballangen dimensjonert for 90 barn. Barnehagen bygges på tomten til dagens Ballangen barnehage

b. Bøstrand, Stollen og Ballangen barnehage avvikles etter tidslinje i vurderingsdokumentet

c. Utredning av fremtidig bruk og eventuelt salg av Bøstrand og Stollen barnehage

2) Ankenes

a. Utrede langsiktig plan for bruk av Ankenes skole. Planen må ses i sammenheng med barnehagestruktur

b. Planlegging av barnehage dimensjonert for 90 barn starter når punkt 2a er ferdigstilt. Barnehagen etableres fortrinnsvis på samme område som Ankenes skole.

c. Utredning av fremtidig bruk og eventuelt salg av Flåklypa og Emmenes barnehage

3) Narvik

a. Trinnvis utfasing av Måseveien barnehage, Skarpen barnehage og Barnebo barnehage i tråd med definert tidslinje i «vurderings- og analysedokumentet»

b. Investering i ny barnehage i Narvik sentrum dimensjonert for minimum 90 barn på Sykehushaugen

c. Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Skistua barnehage og Rallar’n barnehage

d. Utredning av fremtidig bruk og eventuelt salg av Måseveien, Skarpen og Barnebo barnehage

Her finner du alle dokumentene knyttet til saken.

Powered by Labrador CMS