Gilbert Borgen-Veland er daglig leder i Blipappa.no og eier prosjektet gjennom sitt selskap ENK Gilbert Borgen-Veland. Her er han avbildet med sønnen Arthur (2).
Gilbert Borgen-Veland er daglig leder i Blipappa.no og eier prosjektet gjennom sitt selskap ENK Gilbert Borgen-Veland. Her er han avbildet med sønnen Arthur (2).

– Vi menn lar altfor ofte mor ta styringen ved barnehagestart

Det er viktig at pappaene er med og henter og leverer de første dagene i ny barnehage, mener daglig leder i blipappa.no, Gilbert Borgen-Veland.

Publisert

«Det handler om mer enn å bare være mann», står det i omtalen av nyetablerte Blipappa.no - en ressursportal med underholdning, informasjon og fagartikler som bidrar til å inkludere og synliggjøre verdien av papparollen under graviditet, fødsel og småbarnstiden.

– Det er satt litt på spissen. Stereotypien har gått fra mannen som sitter på kafé og leser avisen mens kvinnen føder, til han som kommer inn og klipper navlestrengen. Selv om Norge er det nest mest feminine samfunnet i verden, ifølge maskulinitetsskalaen (se faktaboks), henger mange fremdeles fast i gamle kjønnsrollemønstre.

Maskulinitetsskalaen

Nederlenderen Geert Hofstede utviklet på 70-tallet en kulturdimensjonsteori som beskriver verdiene i samfunnet og hvordan disse påvirker folks handlinger.

Ifølge hjemmesiden hans er Norges score på maskulinitetsskalaen nesten ikke-eksisterende.

Med 8 i score er Norge, etter Sverige, det nest mest feminine samfunnet i verden.

Det betyr at de myke verdiene fremheves, som samarbeid, sympati for den svake samt solidaritet. Selvhevdelse og å være bedre enn andre blir tradisjonelt ikke belønnet verken sosialt eller materialistisk, skriver Nettavisen i denne artikkelen.

Derfor etablerte Gilbert Borgen-Veland blipappa.no sammen med kona Camilla Borgen-Veland og tidligere Nrk-journalist Øyvind Skogmo Hansen.

– Å være pappa handler om mer enn å bare være til stede og være mann. Man har tusen ulike roller og hatter, som veileder, omsorgsperson, den som lærer barna språk og sosiale og empatiske evner... Ved å sette det på spissen håper vi å henvende oss til den gruppen som kanskje ikke har tenkt så mye lenger enn at ja, nå skal jeg bli pappa.

Pappa til overs

Han peker på at selv om det finnes veldig mye informasjon tilgjengelig som henvender seg til gravide og fødende, er det fremdeles mange som opplever at pappa blir litt glemt.

– Jeg leste nylig en sak om en mann som fortalte at han gjennom hele prosessen opplevde å være litt til overs, litt i veien. Det er mange som er flinke til å tilegne seg informasjon, men det er nok også en veldig stor gruppe som ikke verken snakker om eller leter etter god informasjon om temaer knyttet til graviditet, fødsel, barsel og småbarnstiden. Man leser ikke side opp og side ned med statlige informasjonssider eller andre sider. Man har kanskje ikke motivasjon.

Planen var å skape en enkel inngangsportal med lett tilgjengelig og relevant informasjon.

– Og kanskje bidra til å gjøre flere fedre mer opplyste og delaktige i å støtte partner, og være mer aktiv i farskapet der man føler at man er litt i veien, og mor er den viktigste. Det handler om å styrke familier og gi menn verktøy for å gjøre hverdagen bedre.

Lar mor ta styringen

Nå vil Borgen-Veland snakke om papparollen knyttet til oppstart i barnehagen.

Fordi:

– Vi menn lar altfor ofte mor ta styringen ved barnehageoppstart. Det er viktig at pappaene er med og henter og leverer de første dagene i ny barnehage.

Selv har han åtte års fartstid som SFO-leder, og egen erfaring som barnehagepappa.

– Min opplevelse er at det er mor som blir det naturlige kontaktpunktet i både barnehage og skole. Det er hun som lagres som «kontakt nummer en». I Teams-møtene vi hadde i forkant av barnehagestart var det for det meste damer. Det virker også som at det ved oppstart og tilvenning oftest er mamma som tar fri fra jobben, og som også får ansvar for henting og levering.

Det kan bidra til at pappaene spiller seg selv litt ut over sidelinjen helt fra starten av, mener han. Da kan det også bli vanskelig å ta en større rolle etter hvert.

– Det blir mor som får en relasjon til personalet, som har kunnskap om hvordan barnehagen fungerer, og er den som får beskjed når noe skjer. Starter man slik allerede i innkjøringen, blir det gjerne slik resten av barnehageåret. Det fester seg.

Han råder de nybakte foreldrene til å fordele dagene med tilvenning, slik at begge blir bedre kjent med de ansatte. Fedrene må rett og slett aktivisere seg selv og ta mer grep om sin egen rolle.

– Da står man på like fot fra starten, og lærer det samme. Pappa må være med, og aktivt søke informasjon om hvordan ting fungerer. Hvor er matboks og klær, hva skal man ta med, slike praktiske ting. Har man ikke oversikt, ender man gjerne med å bruke all tiden man har med personalet på å finne fram utstyr, og ikke til å snakke om hvordan dagen har vært for barnet. Man har ikke verken mange kontaktpunkter eller mye tid, så de møtene er verdifulle.

– Hvor bevisst er de barnehageansatte på denne problemstillingen?

– Fokuset til personalet ligger nok mer i barnets beste og i å kartlegge familiens behov. De vil oppleve mange ulike familiesammensetninger, og benytter de kontaktpunktene som er tilgjengelige. Hvis det er mor som henter og leverer i starten, er det det som fester seg, og jeg tror ikke denne problemstillingen er noe de tenker så mye over.

Blipappa.no

Blipappa.no er en ressursportal med artikler skrevet for å inkludere pappaen i graviditet, fødsel og barseltid.

Ble startet våren 2022 for å bidra til å inkludere pappaer og partnere, og skape en økt forståelse for hva mor går gjennom ved graviditet, fødsel og barsel.

Blant de publiserte artiklene finner vi:

Hva trenger du som mann til babyen kommer?

Vekt og lengde på baby fra fødsel til ett år

Hvorfor snakker ikke menn om fødsel?

Noe av det beste med å være pappa er gjenoppdagelsen av livets magi og mystikk

Tips til en god barnehagestart

Blipappa.no er også på Facebook.

Omsorgsperson

Nettportalen startet i vår, og har som ambisjon å være en levende nettportal med info, artikler og underholdning som skal bidra til å styrke selvtilliten og handleevnen blant småbarnsfedre. Blant samarbeidspartnere og bidragsyterne så langt er blant andre Hedvig Montgomery, Jordmorpodden, foreldrebokforfatter og spaltist i Foreldre & Barn Heine Vestvik, og Barnehagenett.

– Det er viktig å ha den faglige tyngden, og vi leter hele tiden etter gode samarbeidspartnere.

Selv har han menns mentale helse som en av sine hjertesaker.

– Opptil fem prosent av nybakte fedre går gjennom fødselsdepresjon, og flere føler på usikkerhet om det å skulle bli pappa, sier han.

Samtidig peker han på betydningen menn har som omsorgspersoner.

– Det er noe vi også ønsker å skape større bevissthet rundt: At omsorg er for menn også. Kanskje vi kan bidra til et samfunn der omsorgsyrkene - som å jobbe i barnehage - ikke lenger trenger å være et kvinneyrke. Det er et overordnet mål, avslutter han.

Powered by Labrador CMS