Gjeldende regler vil for de aller fleste over 18 år som er nærkontakter av påvist smittede, etter i dag medføre fritidskarantene deler av jula, med visse unntak.
Gjeldende regler vil for de aller fleste over 18 år som er nærkontakter av påvist smittede, etter i dag medføre fritidskarantene deler av jula, med visse unntak.

Karantene: Dette gjelder nå

Per nå omfattes IKKE barnehageansatte av unntaksreglene for nærkontakter ved påvist koronasmitte.

Publisert Sist oppdatert

Det framgår av en avklaring Kunnskapsdepartementet har gitt på forespørsel fra Private Barnehagers Landsforbund torsdag. PBL skriver på sine nettsider at en offisiell tolkningsuttalelse er etterspurt, men foreløpig ikke har kommet.

Barnehage.no presiserer at opplysningene i denne saken baserer seg på det som er kjent per 17.12.2021, og at covid-19-forskriften og gjeldende vurderinger er stadig i endring.

I myndighetenes oversikt er ikke barnehageansatte kategorisert som arbeidstakere med «kritiske samfunnsfunksjoner», men som ansatte med «viktige samfunnsfunksjoner», skriver PBL.

Ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner kan teste seg ut av karantene for jobb (før tre dager er gått), men være i karantene på fritiden. Ansatte i viktige samfunnsfunksjoner er ikke omfattet av et slikt unntak.

Hovedregelen

Hovedregelen for smittekarantene, som ble innført fra og med onsdag denne uken, er at alle som har hatt nærkontakt med en bekreftet koronasmittet person, skal i karantene.

Se definisjoner lenger ned i saken.

Smittekarantenen er i utgangspunktet på 10 døgn, men ved negativt resultat fra PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten, kan karantenen avsluttes i arbeids- eller skoletid – ved smittetilfeller utenfor egen husstand.

Fortsatt gjelder fritidskarantenen i minst 7 døgn etter nærkontakten, men kan etter den tid avsluttes ved hjelp av negativ PCR-test.

For husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede, gjelder minst 7 døgns karantene etter nærkontakt.

Unntak for barn

Men det er som kjent innført unntak for personer under 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

Se flere unntak i bunnen av saken.

PBL mener det er gode grunner til å harmonisere karantenereglene for barnehagebarn og barnehageansatte, og har tidligere tatt til orde for å endre barnehageansattes status fra «viktig» til «kritisk» samfunnsfunksjon.

Torsdag ble det kjent at Folkehelseinstituttet overfor regjeringen anbefaler at barnehageansatte skal omfattes av karantenefritaket.

Men per nå er det altså ikke slik.

Avslutningsvis kan det kanskje være greit å minne om at uavhengig av hvilket nivå man befinner seg på i trafikklysmodellen, er første bud at ingen syke skal møte i barnehagen.

Definisjoner:

  • Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.
  • Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene.

«Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» er de som:

  • Bor i samme husstand.
  • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste).
  • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Kilder: covid-19-forskriften / FHI

Unntak fra smittekarantene

  • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
  • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
  • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Kilde: regjeringen.no

Powered by Labrador CMS