Fem store kommuner får øremerket tilskudd til å styrke barnehagebemanningen i levekårsutsatte områder.
Fem store kommuner får øremerket tilskudd til å styrke barnehagebemanningen i levekårsutsatte områder.

Nå utbetales pengene som skal gi flere barnehagelærere

– Gapet i levekår mellom storbyene og resten av landet øker. Vi trenger en sterkere nasjonal satsing på storbyene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil styrke bemanningen i levekårsutsatte områder i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim. Målet er å utjevne sosiale forskjeller, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Pengene ble etter hva Barnehage.no forstår bevilget allerede i ordinært statsbudsjett før jul, men deles ut nå.

Videreføring

– Skal vi utjevne sosiale forskjeller, må barna med størst behov få tettere oppfølging. Derfor oppretter regjeringen nå et nytt øremerket tilskudd for å øke andelen barnehagelærere i barnehager i våre største byer. Flere barnehagelærere vil gjøre det lettere å skape bedre språkmiljøer i barnehagene, sier kunnskapsminister Brenna.

Med det viderefører hun et grep som også Solberg-regjeringen varslet i sitt siste budsjettforslag før regjeringsskiftet. Der var det satt av 20 millioner kroner til et nytt øremerket tilskudd som skulle gi flere barnehagepedagoger i levekårsutsatte områder.

– Det er viktig at alle barn får et godt barnehagetilbud samme hvor de bor og hvilken bakgrunn foreldrene har. For eksempel kan bedre arbeid med språk hjelpe minoritetsspråklige barn og gi bedre integrering. Derfor vil vi for første gang ha en spisset innsats med barnehagelærere i områder med større økonomiske og sosiale utfordringer, uttalte Guri Melby (V) 12. oktober i fjor.

En forsmak

I Hurdalsplattformen skriver regjeringspartiene Ap og Sp at de vil «styrke satsingen på barnehage i områder med integrerings-, språk-, og levekårsutfordringer.

I budsjettforliket med SV, ble det lagt inn ytterligere 15 millioner kroner. Dermed økte den totale summen til 35 millioner kroner.

Nå presenteres fordelingen av disse midlene som en en forsmak på det som kommer når regjeringen til høsten vil legge fram sin nye barnehagestrategi – som blant annet skal inneholde tiltak direkte rettet mot barnehager i levekårsutsatte områder.

– Gapet i levekår mellom storbyene og resten av landet øker. Vi trenger en sterkere nasjonal satsing på storbyene, og regjeringen arbeider nå med flere tiltak som kan gi bykommunene større handlingsrom til å utjevne sosiale forskjeller og bekjempe barnefattigdom, sier Brenna.

Flere årsverk

Pengene skal primært gå til å øke andelen barnehagelærerårsverk i barnehagene. Det inkluderer på ansatte flere nye barnehagelærere, men tilskuddet kan også gå til å erstatte assistenter med barnehagelærere. Dersom det er vanskelig å rekruttere barnehagelærere, kan pengene brukes til å øke grunnbemanningen i barnehagen, framgår det av pressemeldingen.

Utdanningsdirektoratet utbetaler nå penger til kommunene som en del av statens områdesatsinger, det vil si Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim.

Pengene fordeles etter antall barnehagebarn i de levekårsutsatte områdene. Oslo får mest, fordi kommunen har betydelig flere barnehagebarn i disse områdene.

Vil endre reglene

Brenna har allerede varslet at regjeringen jobber med å få til endringer i barnehageregelverket som skal gjøre det lettere for kommuner å bruke ekstra penger på barnehager i levekårsutsatte områder.

– Den borgerlige regjeringen fjernet muligheten for å la kommuner holde de dyreste barnehagene utenom tilskuddsgrunnlaget. Dagens regelverk gjør det dermed ekstra dyrt og vanskelig å gi ekstra penger til barnehager i levekårsutsatte områder. Dette retter vi nå opp i, sier Brenna i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS