Tirsdag møtte representanter fra Barnehageopprøret og Foreldreopprøret opp på utsiden av Stortinget for å dele ut flyers til politikere, der de etterlyste bedre bemanning i barnehagene gjennom hele dagen.
Tirsdag møtte representanter fra Barnehageopprøret og Foreldreopprøret opp på utsiden av Stortinget for å dele ut flyers til politikere, der de etterlyste bedre bemanning i barnehagene gjennom hele dagen.

Delte ut flyers utenfor Stortinget: – Vi må få en bedre norm nå

– Vi trenger politikere som er villige til å ta inn over seg at noe må gjøres med bemanningssituasjonen umiddelbart! sier Royne K. Berget fra Barnehageopprøret.

Publisert

Tirsdag møtte representanter fra Barnehageopprøret og Foreldreopprøret opp på utsiden av Stortinget for å dele ut flyers til politikere, der de etterlyste bedre bemanning i barnehagene gjennom hele dagen.

Stortinget har vedtatt et krav til grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Det stilles ikke krav om at normen skal gjelde hele barnehagedagen.

Aksjonsgruppene mener bemanningsnormen som ble vedtatt av Stortinget i slutten av mai i år, er for dårlig i praksis. Dette er et standpunkt som også har kommet til uttrykk gjennom #uforsvarlig-kampanjen, der ansatte fra hele landet har sendt inn historier og episoder fra barnehagehverdagen. Aksjonsgruppene har snart fått inn 500 slike historier.

Mener politikerne bryter Grunnloven

Barnehageopprøret og Foreldreopprøret mener politikerne bryter Grunnlovens § 104 med dagens bemanningsnorm og finansieringsmodell:

«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Målet med dagens aksjon var å minne politikerne på dette.

Under aksjonen utenfor Stortinget ble det delt ut om lag 100 flyers. De to aksjonsgruppene håper de nå har gitt politikerne litt å tenke på i julen.

 Vi ser nå i praksis at bemanningsnormen er altfor svak, slik vi advarte kraftig om før normen ble vedtatt. Barnehager går stadig underbemannet. Dette handler om våre barn, og om deres trivsel og trygghet. Vi ser at bemanningssituasjonen rundt omkring er svært sårbar, og dette går selvsagt utover barna. Vi sa under streiken vår i juni at det ikke vil bli stille fra oss fremover, og vi står fortsatt ved dette. Vi må få en bedre norm nå. Både sentrale og lokale politikere må ta ansvar, sier Christina Grefsrud-Halvorsen fra Foreldreopprøret i en pressemelding.

Mona Fagerås som er utdanningspolitisk talsperson i SV (nummer tre fra venstre), tok seg tid til en prat med Barnehageopprøret og Foreldreopprøret.
Mona Fagerås som er utdanningspolitisk talsperson i SV (nummer tre fra venstre), tok seg tid til en prat med Barnehageopprøret og Foreldreopprøret.

– Urettferdig finansieringsmodell

Da den nye bemanningsnormen ble behandlet på Stortinget i vår, vedtok Stortinget også følgende:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.»

Vi trenger politikere som er villige til å ta inn over seg at noe må gjøres med bemanningssituasjonen umiddelbart! Barn som går i barnehagen nå, har bare en barndom! Vi har verken barn eller ansatte å miste på grunn av politikere som tenker kortsiktig. Nå er det på tide å bruke penger på bemanning, som vi vet er helsefremmende og forebyggende, og da må også den urettferdige finansieringsmodellen som skaper store forskjeller fra en kommune til en annen forkastes, sier Royne K. Berget fra Barnehageopprøret.

Powered by Labrador CMS