En rekommandasjon er en anbefaling til nasjonale myndigheter og fastsetter universelle (minste)standarder for arbeidslivet. Rekommandasjonen om lærernes status gjelder for barnehagelærere og lærere i offentlige og private barnehager og grunn- og videregående skoler, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.