Opinion har undersøkt planer knyttet til utdanning og yrkesvalg hos aldersgruppen 15 til 25 år.
Opinion har undersøkt planer knyttet til utdanning og yrkesvalg hos aldersgruppen 15 til 25 år.

– Pila peker i feil retning

Andelen unge som planlegger mer utdanning etter videregående, har gått ned med 7 prosentpoeng de to siste år. Mest faller interessen for å jobbe i skole og barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en fersk kartlegging av utdannings- og yrkesvalg i aldersgruppen 15 til 25 år, gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Flere planlegger for yrkesfag

Andelen unge i grunnopplæringen som planlegger å ta mer utdanning på universitet eller høyskole har gått ned med 10 prosentpoeng fra 2021 til 2023.

– Vi ser at pila peker i feil retning med færre unge som ønsker å ta mer utdanning. Selv om mulighetene for å lære hele livet skal styrkes bør vi snu denne trenden, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i en pressemelding.

Samtidig viser undersøkelsen en økning på 5 prosentpoeng blant dem som planlegger å ta høyere yrkesfaglig utdanning.

– Samfunnet kommer til å ha et stort behov for flere med fagskoleutdanning i fremtiden. Det er derfor svært positivt å se at flere og flere unge nå oppgir at de planlegger å ta høyere yrkesfaglig utdanning, kommenterer Skule.

Høy lønn viktig for flere nå

At utdanningen fører til en jobb med høy lønn, er viktig for flere i år sammenlignet med tidligere. Hele 2 av 3 oppgir at høy lønn er ganske eller svært viktig.

Blant de unge som ikke er i arbeid, ønsker flest å jobbe innen helse og omsorg, økonomi, kontor og administrasjon. Så kommer data og IT, samt samfunn, juss og forvaltning.

Sammenliknet med 2021 er det størst nedgang i interessen for å jobbe i skole og barnehage, mens olje og gass har hatt størst økning.

Skule sier at funnene fra kartleggingen stemmer godt overens med årets opptakstall gjennom Samordna opptak.

Mer om undersøkelsen

    • 1116 respondenter i aldersgruppen 15 til 25 år har svart på undersøkelsen.
  • Den ble gjennomført digitalt i april og mai 2023.
  • Respondentene er trukket fra Norstat sitt webpanel og er vektet på alder, kjønn og geografi.
Powered by Labrador CMS