Amalie Urheim, Dan-Jonas Sparrok og Anne Ragnhild Porsanger er prosjektmedarbeidere i Sametingets rekrutteringsprosjekt. Målet er at flere unge søker seg til lærer- og barnehagelærerutdanning.
Amalie Urheim, Dan-Jonas Sparrok og Anne Ragnhild Porsanger er prosjektmedarbeidere i Sametingets rekrutteringsprosjekt. Målet er at flere unge søker seg til lærer- og barnehagelærerutdanning.

Mangler barnehagelærere: Flere kampanjer for å få opp søkertallene

Sametinget rekrutterer studenter til å verve andre ungdommer til lærerutdanning. De er ikke de eneste som jobber på spreng for å få opp søkertallene.

Publisert Sist oppdatert

I fjor var nedgangen i antall studenter til barnehagelærerutdanningene landet over dramatisk: Til studiestart var nedgangen på hele 26,9 prosent, og antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningene hadde ikke vært lavere siden opptaket 2013.

Tall fra SSB publisert i fjor høst viste at én av tre som jobbet i barnehage i 2011 hadde forlatt yrket ti år etter. Samtidig har regjeringen styrket barnehagelærerutdanningen med 50 millioner kroner. Likevel viser ferske tall at pedagogandelen i barnehagene har gått ned, og regjeringen er godt etter skjema for å nå målet om 60 prosent barnehagelærere i norske barnehager innen 2030.

Om bare noen få dager, 15. april, går fristen ut for de som ønsker å søke seg til utdanningen fra høsten av.

Stipendordninger

I en pressemelding fra Sametinget står det at lærermangelen er bakgrunnen for de gunstige stipendordningene som er etablert for å motivere samiskspråklige ungdommer til å utdanne seg til lærere og barnehagelærere. De har rekruttert studentene Dan-Jonas Sparrok, Amalie Urheim og Anne Ragnhild Porsanger for å verve andre ungdommer, og informere om stipendordningen fra både Sametinget og Statens lånekasse.

– Sametinget tilbyr for eksempel i år 50 000 kroner i stipend til studenter som tar samisk lærerutdanning, og ved fullført utdanning sletter Statens lånekasse 50 000 kroner av studielånet, står det i pressemeldingen.

Og videre: Det er kompetansekrise og det mangler både lærere og barnehagelærere, og Amalie Urheim som jobber med rekruttering i det lulesamiske området, er selv student og er fornøyd med stipendordningene som er spesielt gunstige i sørsamisk og lulesamisk område. Hun er allerede blitt headhuntet, og har en jobb som venter på henne.

– Jeg fikk jobbtilbud ganske tidlig, og det er spesielt å vite at man har en arbeidsplass som venter. Det er ikke mange av mine jevnaldrende som er like heldige, sier Urheim.

Sametinget har i plenum vedtatt dette rekrutteringsprosjektet med bakgrunn i stor mangel på fagfolk i utdanningssektoren. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) sier at selv om Sametingets satsing på utdanningsstipend har hatt resultater, så er ønsket at enda flere skal bli oppmerksomme på disse ordningene.

– Summen av tiltak utgjør en tilnærmet gratis utdanning, og det er viktig at vi informerer om den, slik at flest mulig unge kan benytte seg av denne muligheten, sier Mikkelsen ifølge pressemeldingen.

Foreslår ny utdanning

Mangel på kvalifisert arbeidskraft i skoler og barnehager er et tema flere steder. Nå går lokale oppvekstledere og lærertillitsvalgte sammen for å friste flere til å velge et skreddersydd, lokal utdanningstilbud og foreslår en ny, samlingsbasert lærerutdanning ved Høgskolen i Innlandet (HINN) på Hamar, der det legges ekstra til rette for lokal praksis ved skoler og barnehager i distriktet, står det i Glåmdalen (krever innlogging).

Samtidig stiller Høgskolesenteret i Kongsvinger seg tilgjengelig for lærerstudenter som trenger lokaler for studiene eller andre tjenester underveis i utdanningsløpet.

Det er barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærer trinn 1-7 som får dette tilbudet fra høsten av.

Rektor Lena Godnes ved Vennersberg skole og styrer ved Marikollen barnehage i Kongsvinger, Else Malin Holt sier til avisen at tendensen med skrikende behov etter kvalifisert pedagogisk personale er en utfordring også i hele Kongsvinger-regionen.

– Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte barnehagelærere også her. Ikke bare er du nærmest garantert en jobb, du får en utrolig meningsfull arbeidshverdag. Man er med på å legge grunnlaget for barns utvikling og læring og jeg må si at dagene våre er proppfulle av positive og meningsfulle opplevelser og samvær med utrolig flotte barn, sier Holt.

Også Utdanningsforbundet deltar i kampanjen for å flere til å ta lærerutdanning.

– Det er viktig at vi får gode søkertall til lærerutdanningene. Om vi skal klare å gi barn og unge en god utdanning, så trenger vi lærerutdannede lærere i barnehage og skole. Søkertallene har mye å si i dette og vi synes dette initiativet og framstøtet for å få flere lokale til å vurdere disse utdanningene er et veldig viktig og positivt signal. Vi heier på alle lokale som vil bli lærerstudenter, sier hovedtillitsvalgt Lars Solbu.

Kampanje for Nesna

Ifølge Studiebarometeret er lærerstudentene de minst fornøyde studentene, ifølge en artikkel i Khrono. Samtidig er grunnskolelærerstudentene på trinn 5-10 på Nesna ved Nord universitet landet mest fornøyde studenter.

I en artikkel i Rana Blad omtales «Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland», som nå er i gang med en omfattende rekrutteringskampanje for opptak til lærerutdanningene på campus Nesna. 21. mars ble det arrangert en nasjonal konferanse på campus Nesna, der utfordringene med å skaffe kvalifiserte lærere til skole og barnehage ble satt på dagsorden.

– Dette er en nasjonal utfordring og vi må løse problemene lokalt og regionalt, sier Jenny Myklebust i en pressemelding fra folkeaksjonen.

De har derfor sendt et brev til alle kommunene på Helgeland med forslag til tiltak som kan bidra til at kommunene kan skaffe utdanna lærere til skole og barnehage. I tillegg vil alle lokallagene til Utdanningsforbundet på Helgeland bli kontaktet med forslag til aktiviteter som kan styrke rekruttering av lærere til skole og barnehage på Helgeland.

Powered by Labrador CMS