Norge har en betydelig barnehagelærerreserve som nå er sysselsatt i andre næringer, viser tall fra SSB.
Norge har en betydelig barnehagelærerreserve som nå er sysselsatt i andre næringer, viser tall fra SSB.

Én av tre barnehagelærere har forlatt yrket

66 prosent av de som var barnehagelærere i 2011, jobbet fortsatt i barnehage ti år etter. Én av fire jobbet fortsatt i den samme barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en nylig publisert SSB-artikkel, gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Av de 22.392 barnehagelærerne under 55 år som jobbet i en barnehage i 2011, er det rundt 5.600 som jobber et annet sted enn i barnehagen ti år senere. 1.900 var ikke sysselsatt i 2021.

Sammenligner ikke yrker

Med andre ord: Én av tre barnehagelærere har forlatt yrket, uten at alderspensjon er en stor årsak.

– Er andelen barnehagelærere som forlater barnehagen høy, sett opp mot andre yrker?

Emmie Stolpe Foss er førstekonsulent ved seksjon for utdanningsstatistikk hos SSB.
Emmie Stolpe Foss er førstekonsulent ved seksjon for utdanningsstatistikk hos SSB.

– Jeg har ikke sammenlignet med andre yrkesgrupper, så det kan jeg ikke gi svar på, sier statistikkansvarlig i SSB, Emmie Stolpe Foss.

I 2017 publiserte imidlertid SSB statistikk som viste at 1 av 5 nyutdannede sykepleiere hadde forlatt helsetjenesten etter ti år.

Foss viser dessuten til en rapport fra 2019 der det ble konstatert at vel én av tre arbeidstakere mellom 22 og 61 år med skolerettet lærerutdanning, i 2017 ikke jobbet i skoleverket.

Fordi utvalget SSB har sett på er noe ulikt i de forskjellige publikasjonene, lar de seg ikke direkte sammenligne. Men Foss anslår at andelen som forblir i yrket, er noenlunde like stor i skole og barnehage.

Stor andel til grunnskolen

Hvor blir det så av de barnehagelærerne som slutter i barnehagen? SSB finner at 47 prosent av dem jobber innen yrker som defineres som undervisning.

Hva gjorde de som var barnehagelærere i 2011, i 2021

8 % var ikke lenger sysselsatt
(1930 personer)

15 % jobber i en annen næring
(2986 personer)

12 % jobber innenfor undervisning
(2665 personer)

66% jobbet som barnehagelærere
(14.811 personer)

Kilde: SSB

– Det er en stor del som jobber i grunnskolen, sier Foss.

SSB finner også at det er de eldste som forsvinner fra barnehagen, og da ikke fordi de slutter å jobbe.

– Hovedårsaken er at man jobber i andre yrker. Det er ikke en stor andel som ikke jobber lenger, men en stor andel som jobber andre steder. Jeg kan tro at en årsak kan være at arbeid i barnehage er fysisk krevende, sier Foss.

Blant de nyutdannede (uansett aldersgruppe) var det cirka 70 prosent som fortsatt arbeidet i barnehagen etter ti år, mens andelen blant de over 55 år lå på omtrent 60 prosent.

Fortsatt i samme barnehage

Et annet interessant trekk, er at blant de som forblir i barnehagen, så er det om lag 43 prosent som forblir i den samme barnehagen. Totalt sett var én av fire i samme barnehage i 2021 som i 2011.

– Det er en ganske stor andel.

SSB har også sett på om barnehagenes størrelse spiller inn, og finner at andelen som forblir i samme barnehage er størst i barnehager med 50-75 barn. At den er minst i de minste barnehagene, kan ha sammenheng med at små barnehager oftere legges ned enn større barnehager.

At samme andel synker i barnehager med mer enn 75 barn, kan sees i sammenheng med at den er lavere i sentrale kommuner enn i mindre sentrale kommuner.

– Det er lettere i en stor by å bytte enn det er i en mindre by. Og de største barnehagene ligger gjerne i de største byene, resonnerer Foss.

Stor «barnehagelærerreserve»

Barnehagens eierforhold har liten betydning for andelen som forlater barnehageyrket. 32 prosent av de som jobbet i en privat barnehage og 31 prosent av de som jobbet i en offentlig barnehage i 2011 hadde forlatt yrket ti år senere. Kjønnsforskjellene er også små, relativt sett.

Avslutningsvis tar vi med at til samme artikkelserie som den hittil omtalte, har SSB nylig også kartlagt den såkalte «barnehagelærerreserven». Altså alle dem som har barnehagelærerutdanning, men som ikke jobber i barnehage.

Funnet er at blant totalt 52.799 barnehagelærerutdannede i alderen 22-61 år, så var 31.797 sysselsatt i en barnehage ved utgangen av 2021.

Hvilket betyr at det i teorien var 21.002 personer som kunne inngå i en slik barnehagelærereserve. Nær 18.000 av disse var sysselsatt i andre næringer enn barnehager.

Powered by Labrador CMS