Kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre var på besøk i Fjeldlund barnehage da barnehagestrategien ble lagt fram i januar.
Kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre var på besøk i Fjeldlund barnehage da barnehagestrategien ble lagt fram i januar.

Mangler 20.000 barnehagelærer-årsverk for å nå regjeringens nye mål

SSBs framskrivninger viser at pedagogandelen i barnehagene kan økes, men «overskuddet» er ikke stort nok til å nå den strategiske målsetningen om 60 prosent barnehagelærere i 2030.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vil utviklingen av pedagogtettheten i barnehagene være fram mot 2030? Det er Kari-Anne Jønnes (H) som spør, i forbindelse med at regjeringen nylig la fram sin nye barnehagestrategi.

I strategien heves og forskyves listen; fra Solberg-regjeringens mål om 50 prosent barnehagelærere i 2025, til at minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere i 2030.

– Betydelig rom

I et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ber Jønnes om tall for 2025, 2027 og 2030, hvor det legges til grunn en framskrivning av fødselstallene samt en videreføring av dagens nivå på utdanningskapasitet.

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H).
Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H).

Brenna viser til SSB-rapporten LÆRERMOD 2019-2040, der Statistisk sentralbyrå har framskrevet tilbud og etterspørsel etter ulike grupper lærere. Hun svarer:

«Gitt situasjonen i utgangsåret 2019, framskriver SSB et overskudd på hele 14.400 barnehagelærere på nasjonalt nivå i 2030. I 2025 og 2027 er overskuddet på barnehagelærere fremskrevet til henholdsvis 8.400 og 11.000».

Statsråden understreker at SSBs framskrivninger er sensitive for endringer i forutsetninger om fødselstall, innvandring, hvor mange som fullfører barnehagelærerutdanningen og hvor mange som forblir i yrket. Konklusjonen er likevel rimelig klar:

– SSBs rapport antyder at det kan være et betydelig rom for å øke andelen barnehagelærere i årene som kommer. Det er viktig at vi i fellesskap forsøker å utnytte dette rommet når vi har muligheten.

Andel barnehagelærere
i norske barnehager

2022: 43,0%

2021: 43,6%

2020: 43,1%

2019: 42,4%

2018: 41,3%

2017: 39,7%

2016: 38,9%

Barnehagelærer, samt utdanning tilsvarende barnehagelærer. Oppdatert etter offentliggjøring av 2022-tall 15. februar. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Ikke stort nok overskudd

Trude Gunnes hos Statistisk sentralbyrå, er en av forskerne bak rapporten. Hun forteller at det kommer ny LÆRERMOD-rapport 15. mars i år, da med et tallgrunnlag basert på 2021 og 2022.

Trude Gunnes er forsker hos Statistisk sentralbyrå.
Trude Gunnes er forsker hos Statistisk sentralbyrå.

– SSB har regnet på hvor mange barnehagelærere vi mangler for å oppnå en andel på 60% barnehagelærere blant de ansatte i barnehager. Rapporten Kompetanse blant ansatte i barnehage viser at vi mangler rundt 20.000 årsverk barnehagelærere for å nå dette målet. Overskuddet som vi har beregnet i forrige rapport for 2030 er altså ikke stort nok til å nå den strategiske målsetningen, skriver hun i en e-post til Barnehage.no.

Statistikken viser ellers at andelen med barnehagelærerutdanning som faktisk arbeider i barnehage ligger på 61 prosent. Et overskudd på 1000 barnehagelærere vil altså i praksis bety 610 flere barnehagelærere i barnehagene, bekrefter Gunnes.

– Generelt betyr et overskudd ikke at vi produserer for mange barnehagelærere, men at lærertettheten kan økes. LÆRERMOD baserer seg på den faktiske lærertettheten i utgangsåret for beregningene, og et overskudd indikerer at standarden kan heves; at lærertettheten kan økes. Et overskudd kan eventuelt redusere mangelen på barnehagene i utgangsåret og indikerer om vi på sikt kan oppnå de politiske målsetningene om økt barnehagelærertetthet, forklarer SSB-forskeren.

I regjeringens nye barnehagestrategi, er det også satt et mål om 25 prosent fagarbeidere innen 2030. Her er avstanden mellom utgangspunkt og mål mindre.

Illustrasjon fra strategien «Barnehagen for en ny tid».
Illustrasjon fra strategien «Barnehagen for en ny tid».


Powered by Labrador CMS