Barnehagedagen 2015: Blomsterbarna Markus og Nora preppes aldri så lite før selve overrekkelsen av blomster til kronprinsesse Mette Marit på Geitmyra Matkultursenter i Oslo. Den da ferske FUB-lederen Marie Skinstad-Jansen til venstre, Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet og leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal.
Barnehagedagen 2015: Blomsterbarna Markus og Nora preppes aldri så lite før selve overrekkelsen av blomster til kronprinsesse Mette Marit på Geitmyra Matkultursenter i Oslo. Den da ferske FUB-lederen Marie Skinstad-Jansen til venstre, Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet og leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Barnehagedagen 2017: Vi vil leke!

Barnehagedagen 2017 arrangeres 14. mars over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Slagordet for Barnehagedagen i år er ”Vi vil leke” og tema er lek og lekens betydning for vennskap. Undersøkelser viser at det barn selv trekker fram som det viktigste for deres trivsel er lek og det å ha venner å leke med. At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår tydelig i barnehageloven og barnekonvensjonen som slår fast at barn har rett til å leke.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skriver at det å leke eller å ha noen å leke med, har mye å si for vennskap mellom barn. Og vennskap gir beskyttelse mot mobbing.

– Benytt dagen til å vise foreldre og andre hvordan hverdagen i din barnehage er, og hvordan leken har sin plass, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i en pressemelding.

– Med årets tema ønsker vi å skape en større forståelse for hvordan barnehagen jobber med å sikre den gode leken for alle barnehagebarn. Leken er avgjørende for barnets utvikling og preger barna videre i livet, sier FUB-lederen.

Det er mulig å bestille gratis materiell til dagen, også på samisk. Eventuelt kan det skrives ut. Les mer om det her.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB står bak Barnehagedagen.

Om Barnehagedagen:

  • Barnehagedagen startet i 2005 med bakgrunn i en planlagt kampanje mot forslaget om endring av krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. Men regjeringen gjorde retrett, blant annet på grunn av en landsomfattende underskriftskampanje fra et foreldreråd som representerte 80.000 foreldre. Men det var likevel ønske om å synliggjøre barnehagens innhold og kvalitet, og det ble derfor tatt initiativ til en nasjonal Barnehagedag. Formålet var å synliggjøre barnehagedriften ved å åpne dørene til nærmiljøet og omverdenen.
  • Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS