Trym, Bertine og Eden titter i bok sammen.
Trym, Bertine og Eden titter i bok sammen.

Lanserte bok på Barnehagedagen

Og alle forfatterne var mellom ett og seks år.

Publisert

Tema for årets barnehagedag 1. mars, var «les høyt for oss». Personalet i Kirkestua barnehage i Trøgstad kommune, snakket lenge om hva de kunne gjøre denne dagen. Kanskje noen kunne komme og lese høyt? Kanskje de kunne lese høyt for barna?

– Språkmiljøet i barnehagen er komplekst, og det skapes gjennom dialoger og relasjoner mellom voksne og barn. Vi stimulerer barnas språkutvikling i det daglige samspillet, men er vi egentlig flinke nok til å ta barns medbestemmelse og medvirkning på alvor? sier pedagogisk leder Mads Sørlie.

Derfor lanserte de like godt en bok.

Trollbandt sitt publikum

– For å virkelig ta barnas perspektiv på alvor dette året, så hadde vi en storstilt boklansering på årets barnehagedag. Barna pyntet seg, vi serverte barnesjampagne og ni forfattere var til stede for å presentere sine nye bøker, sier Sørlie.

Og forfatterne var selvfølgelig mellom ett og seks år gamle. De hadde i flere dager jobbet med sine egne bøker, som de presenterte i forbindelse med boklansering på barnehagedagen.

– De var forventningsfulle, engasjerte og de trollbandt sine tilhengere med innlevelse og kreativitet. Barneperspektivet er unikt, og de finner nye løsninger som vi voksne ikke alltid klarer å se med våre snevre blikk. Resultatet ble en magisk blanding av fortellerkunst og formidlingsevne, og de ulike forfatterne lyste av stolthet etter endt opptreden, sier pedlederen.

Bibliotekbesøk

Målet med årets barnehagedag er å synliggjøre barnehagens arbeid med språk. I Kirkestua barnehage er det barn i alderen fra ett til seks år, og blant de eldste ser personalet allerede flere læremestre ovenfor de yngre barna.

– De er gode språklige rollemodeller for de yngre barna, og dette kommer til syne i det daglige samspillet mellom barna i barnehagen. Vi voksne har en utrolig viktig oppgave i forhold til å skape et godt språkmiljø, men vi må også ta med barna i denne prosessen, avslutter Sørlie, som kan se tilbake på en fin og vellykket markering.

I Furunabben barnehage i Våler kommune, dro de på biblioteket. Det var de to eldste kullene i barnehagen som var på besøk, og de fikk høre at bibliotekaren leste to bøker om vennskap, og vi så en liten filmsnutt om Karsten og Petra.

– Vi hadde på forhånd ønsket oss tema vennskap. I tillegg fikk vi gjøre oss bedre kjent på biblioteket, med å lese bøker på egenhånd, spille spill eller tegne. De yngre barna i Furunabben barnehage, var igjen i barnehagen og hadde lesestund der, sier pedagogisk leder Katrine Pedersen.

Hadde med seg egne bøker

Barnehagedagen ble også markert i Læringsverkstedet Mork på Eidsvoll.

– Høytlesing er en aktivitet barna er glad i og vi finner mange gode læringsmuligheter i en lesestund. Barna tilegner seg nye ord og begreper, de bruker fantasien og skaper mange gode samtaler. Det blir god kontakt mellom barn og voksne og vi kan skape magiske øyeblikk gjennom bilder og ord. Gjennom barnehageåret er dette en aktivitet som barna deltar i jevnlig, men det er fint med en dag som setter dette på dagsordenen hele dagen, sier pedagogisk leder, Merete Johnsen.

Læringsverkstedet Mork har fem avdelinger og hver avdeling hadde valgt sin måte å løse oppgaven på. På 0 til 3-årsavdelingene hadde de morsomme lesestunder med bildebøker.

– Dette er viktig for å øke barnas begrepsmengder og skape bånd mellom liten og stor. De får felles referanser og øyeblikk, sier den pedagogiske lederen.

Avdelingen med barn fra 0 til 6 år delte opp avdelingen i aldersbestemte grupper. De dempet belysningen og hadde lesestunder. Alle barna hadde med seg egne bøker som de tittet i og delte med andre. Disse bøkene ble det også lest høyt fra.

– Dette resulterte i at alle opplevde å være i fokus, de kunne vise frem sine bøker og fortelle om det som var deres. Dette er i tråd med vårt hjerteprogram og at barna skal få erfaringer i å dele i grupper og føle seg sett og hørt.

En av de voksne på avdelingen hadde også på seg en turban og lekte at hun var fra Aladdins land og leste historier om Sjasmin og Aladdin.

Laget lesekrok

2 til 6-årsavdelingene markerte dagen på ulike måter. Den ene avdelingen leste og dramatiserte «Pannekaka» sammen med barna. Det ble tent lys og skapt god stemning, og laget små og store pannekaker som de koste seg med til lunsj.

Den andre avdelingen bygget sin egen sofa av madrasser og puter, og laget en lesekrok med bokkasse som barnehagen har lånt på biblioteket.

– Denne kroken er et yndet sted for liten og stor. Bøkene som er lånt må vi ta godt vare på, og barna har gått inn for å ta dette ansvaret. Dette anbefales veldig da biblioteket plukker ut bøker som passer for alder og ønsket tema. Både Karsten og Petra, Tambar og Alvin Pang er blitt mye lest allerede, sier Merete Johnsen.

Powered by Labrador CMS