Øvre Slettheia barnehage ble revet i fjor høst. Bildet er tatt 19. september 2019.
Øvre Slettheia barnehage ble revet i fjor høst. Bildet er tatt 19. september 2019.

Mener de fikk helseskader etter å ha jobbet i fukt- og råteskadd barnehage­­

Barnehagen til 32 millioner sto ferdig i 2012, men måtte rives i fjor etter at det ble avdekkket alvorlige fukt- og råteskader. Flere ansatte mener nå de har fått helseskader etter å ha jobbet i bygget.

Publisert Sist oppdatert

Den kommunale barnehagen Øvre Slettheia i Kristiansand sto ferdig i 2012, men var angrepet av fukt og råte som følge av konstruksjonsfeil og lekkasjer.

For nøyaktig et år siden ble den revet. Nå skriver Fædrelandsvennen at flere ansatte mener de har fått helseplager etter å ha jobbet der (saken krever innlogging).

Anbefalte riving

Barnehage.no har omtalt saken i flere omganger. Først høsten for to år siden. Da var det i første omgang snakk om at 84 barn og 28 ansatte måtte flyttes over i midlertidige brakker mens barnehagen skulle gjennom omfattende utbedringer. I november samme år ble bygget stengt for nærmere undersøkelser.

Betydningen av fukt, mugg og råte

Fukt, mugg, råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig medvirkende årsaksfaktorer ved inneklimaproblemer. Sammen med eksponering for tobakksrøyk og radon fremtrer fukt som de viktigste årsaker til inneklimaproblemer med negativ effekt på helse og trivsel.

SBS-symptomer (SBS=Sick-Buildin-Syndrome forekommer vanligvis i yrkes- og skolebygg.

Hyppigheten samvarierer blant annet med forekomst av luftfuktere og eksponering for gramnegative bakterier

Hyppigste SBS-symptomer er

* tørre øyne

* tett nese

* tørr hals

* unormal trøtthet

* hodepine

Det er sammenheng mellom å bo i hus med høy fuktighet, fuktskader eller mugglukt og akutte og kroniske luftveisinfeksjoner, allergi, astma og en rekke andre sykdommer hos beboerne.

Kilde: Astma- og allergiforbundet

Det viste seg at skadene var så store at kommuneadministrasjonen i februar i fjor anbefalte å rive barnehagen og bygge ny, fremfor å renovere bygget. Et bygg på rundt 1250 kvadratmeter i to etasjer.

Det var det tyske firmaet Zimmerei Dwinger som leverte barnehagen – komplett som en totalentreprise. Etter hvert ble selskapet slått konkurs. Dermed var det ikke noe å hente i et eventuelt erstatningskrav.

Allerede da det ble bestemt å rive bygget var det knyttet bekymring rundt at barn og ansatte over tid har oppholdt seg i en barnehage hvor det har blitt påvist fuktskader og muggsopp.

I et notat fra oppvekstutvalget i kommunen, som ble lagt fram da saken ble behandlet i kontrollutvalget i høst, kommer det fram at flere av de ansatte har oppgitt plager de antar er relatert til bygget - uten at dette er dokumentert/bekreftet av lege.

Der står det også at: «En av de ansatte ved barnehagen har fått konstatert helseskade som har gitt grad av uførhet.»

Til Fædrelandsvennen understreker stabsleder i Oppvekst i Kristiansand kommune, Svein Tor Kvernes, at:

– Én ansatt har fått konstatert en varig helseskade som kan skyldes forhold ved bygget.

Ifølge notatet fikk de ansatte i barnehagen tilbud om helseundersøkelse etter at fuktskadene ble avdekket. Enkelte ansatte fikk særlig oppfølging av bedriftshelsetjenesten i tillegg til fastlege. De ansattes helse blir fulgt opp i høst.

– Vi hadde fortløpende dialog med kommuneoverlegen og bedriftshelsetjenesten. De ansatte ble tilbudt helseundersøkelse, og noen fikk ekstra oppfølging, forteller Svein Tor Kvernes ifølge avisen.

Allerede i 2018 stilte Fædrelandsvennen spørsmål om de helsemessige konsekvensene både for ansatte og barn. Da mente kommuneoverlege Dagfinn Haar at det trolig var minimale helsemessige konsekvenser for ansatte og barn.

Tormod Lien er rektor ved Øvre Slettheia oppvekstsenter, som i tillegg til barnehagen består av skole fra 1. til 4. trinn. Han sier til barnehage.no at det ble iverksatt tiltak med en gang de omfattende fuktskadene ble oppdaget:

– Det ble åpnet opp og luftet ut, og rutinene ble endret slik at barna kunne være ute så mye som mulig.

– Hvor lenge ble både barn og ansatte eksponert for fuktskadene?

– Barnehagen var jo helt ny i 2012, men hvor lang tid det tok fra sopp og råte utviklet seg til det ble oppdaget, er vanskelig å si. Ekspertene er også veldig ambivalente til i hvor stor grad dette er helseskadelig, sier Lien.

Skadene ble oppdaget våren 2018. Kommunelegen i Kristiansand ga ifølge Fædrelandsvennen dispensasjon til å benytte barnehagen fram til brakkene var på plass. Betingelsen var at ventilasjonsanlegget sto på hele døgnet og at barna var mest mulig ute.

– Hva gjorde dere for å følge opp barna?

– Med en gang skadene ble avdekket, hadde vi et informasjonsmøte der alle ble invitert, og kunne få snakke med blant annet kommuneoverlegen og byggeansvarlig. De foresatte ble anbefalt å ta kontakt med fastlegen om de så tegn til helseproblemer. Så vidt jeg vet er det ingen barn som har fått følgeskader på grunn av dette.

Tormod Lien forteller også at de verste skadene oppsto i områder av bygget knyttet til personalrom og kontorer.

– Mange av barna oppholdt seg i liten grad i de områdene der skadene var verst.

Til Fædrelandsvennen sier stabsleder i Oppvekst i Kristiansand kommune, Svein Tor Kvernes, noe av det samme:

– Vurderingen fra kommuneoverlegen var at det ikke var noen sannsynlig helserisiko for barna å være i barnehagen. Vurderingen var blant annet at det er forskjell på barn og voksne når det gjelder eksponeringstid i en barnehage. Barna er der kort tid, mens noen av de voksne jobber der i mange år.

Tormod Lien er rektor ved Øvre Slettheia oppvekstsenter. Bildet er tatt høsten 2018.
Tormod Lien er rektor ved Øvre Slettheia oppvekstsenter. Bildet er tatt høsten 2018.

Leker i en hundremeterskog

Tormod Lien forteller at da de for tre år siden hadde et velfungerende barnehagebygg, gikk det 107 barn i barnehagen. Siden skadene ble oppdaget har barnehagen vært drevet i midlertidige lokaler i brakker, og i dag er det 66 barn som har plass i barnehagen.

– Det er nok ikke like stor stas med en barnehage uten skikkelige lekeapparater. Denne saken har nok bidratt til at barnehagen er blitt mindre attraktiv. Vi har også redusert med en avdeling - noe som har ført til at vi er færre ansatte.

Enhetslederen forteller at på tross av mangel på moderne lekeapparater, har de oppdaget en positiv effekt på barna:

– I dag er lekeområdet blitt en hundremeterskog. Helsesøster melder at barna har fått bedre motorikk. Utenfor det eksisterende barnehagebygget var det flatt, og vi ligger i et område med mye asfalt og boligblokker. Så barna har egentlig hatt veldig godt av det.

Nå har Kristiansand kommune vedtatt at det skal bygges ny barnehage samme sted. Til en kostnad på 46 millioner kroner.

– Vi ønsker oss ett oppvekstsenter med en barnehage bygget så nært at det fungerer som et bygg, slik at vi kan samle de ansatte i ett fagmiljø.

Det var en gang en barnehage... Her sto Øvre Slettheia barnehage. Nå skal det bygges nytt barnehagebygg på området.
Det var en gang en barnehage... Her sto Øvre Slettheia barnehage. Nå skal det bygges nytt barnehagebygg på området.

For dårlige rutiner

I forbindelse med behandlingen av saken, kom det også fram at Kristiansand kommune gjennom hele saksbehandlingen har erkjent at det har vært for dårlige rutiner og for dårlig oppfølging av rutinene.

– Det at de erkjenner dette og er opptatt av å rette opp dette, er viktig for at vi nå kan avslutte saken, uttalte leder i kontrollutvalget, Pål Harv (H), til avisen.

Nå fører saken til endringer i kommunens rutiner: «På bakgrunn av erfaringene i denne sak vil oppvekst for ettertiden involvere BHT tidlig i alle saker som angår ansattes arbeidsmiljø», står det i notatet fra oppvekstutvalget.

Kontrollutvalget har nå lukket saken knyttet til Øvre Slettheia barnehage, da utvalget er tilfreds med kommunens oppfølging.

Powered by Labrador CMS