Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.
Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Vil bidra til at barnehagepolitikk blir et viktig tema i høstens lokalvalg

– Både tillitsvalgte, foreldre og andre som er opptatt av barns vilkår, må avkreve politikere og partier svar på hvordan de vil prioritere barna i de kommende årene, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet om høstens lokalvalg.

Publisert

Vi har spurt leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal om hvilke saker han tror kommer til å prege barnehageåret 2019, og hvilke forventninger han har til det nye året.

– Hva vil du si var det viktigste som skjedde i barnehageåret 2018?

– Det viktigste i 2018 var innføringen av bemanningsnormen og en styrket barnehagelærernorm. Hvis normene blir fulgt opp av kommunene og private eiere, vil dette bidra til et bedre pedagogisk tilbud og en bedre barnehagehverdag for alle barn. Så er vi fornøyd med at vi har fått en intensjonsavtale om hvordan man skal komme fram til en ny pensjonsordning for PBL-området under mellomoppgjøret i år, sier Handal.

– Hva tror du kommer til å prege barnehagesektoren i 2019, og hva blir de største utfordringene?

BARNEHAGEÅRET 2019:

Vi har snakket med en rekke personer tilknyttet barnehagesektoren, og bedt dem komme med sine betraktninger rundt hva som blir viktig for sektoren i 2019.

I DAG: Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet. 

– Jeg tipper at spørsmål om finansiering, utbytteproblematikk og kvalitet vil prege også dette året. Videre oppfølging av normene blir derfor en svært viktig utfordring. Både kommunale og private eiere må ta ansvaret sitt, og staten må sørge for en finansiering som gjør det mulig å bedre bemanningen og sørge for vikarer ved sykdom, sier Handal.

– Så tror jeg det blir en jobb for barnehagene å tenke nytt om hvordan barnehagelærere fordeler ansvar og oppgaver i barnehagen, fortsetter han.

– Må kreve svar fra politikere og partier

I høst skal det igjen velges representanter som skal sitte i kommunestyrene og fylkestingene. Ifølge Dagsavisens kommentator Arne Strand blir nettopp barnehage en av de viktigste politiske sakene i lokalvalget - sammen med blant annet økonomi, skole og utdanning og klima.

– Hvordan tror du barnehage som tema kommer til å påvirke det kommende lokalvalget?

– Utdanningsforbundet vil bidra til at barnehagepolitikk blir et viktig tema i kommunevalget. Både tillitsvalgte, foreldre og andre som er opptatt av barns vilkår, må avkreve politikere og partier svar på hvordan de vil prioritere barna i de kommende årene, sier lederen for Utdanningsforbundet.

Både tillitsvalgte, foreldre og andre som er opptatt av barns vilkår, må avkreve politikere og partier svar på hvordan de vil prioritere barna i de kommende årene

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

– Trenger en tilsynsordning rigget for økonomisk tilsyn

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varslet i fjor vår en gjennomgang av regelverket for etablering og finansiering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet.

Sanner har skissert at gjennomgangen og en utredning av endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019, og være klart innen utgangen av året.

– Hva tenker du er nødvendige endringer i et eventuelt nytt lovverk?

– En videre opptrapping av barnehagelærernormen til minst 50 prosent er viktig. Så mener vi at kommunene må få mulighet til å stille krav til barnehager som mottar offentlig støtte om for eksempel åpningstid og opptak av barn med særskilte behov. Og så må det innføres et lovkrav, tilsvarende det som finnes i friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager har rett til lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager, sier Handal.

– Dessuten trenger vi en tilsynsordning form er rigget for økonomisk tilsyn som skal sikre at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Håper på styrket finansiering av utdanningen

– Hvilke forhåpninger har du til 2019?

– Jeg håper det blir et godt barnehageår både for barn og ansatte. Barn skal ha nok og kompetent personale rundt seg, som ser dem og som legger til rette for lek, læring og utvikling.

– Konkret håper jeg vi klarer å styrke finansieringen av barnehagelærerutdanningen. Det var et klart råd i Barnehagelærerrolle-rapporten, og som jeg tror politikerne har fått med seg. Jeg er også spent på den store nordiske barnehagekonferansen vi skal være med på å arrangere i april, avslutter Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS