Ny barnehage står ubrukt - kommunen vil overta

På Økern i Oslo står en splitter ny barnehage klar til innflytting. Problemet er at den er privat, dermed får ikke eierne åpne den.

Publisert

Barnehagen var ønsket og planlagt fra 2016, men allerede før dørene kunne åpnes ble den stengt. Årsaken: Det rødgrønne byrådet i Oslo avslo søknaden om tilskudd til drift.

– Alt er klart til åpning, men på grunn av situasjonen som har oppstått, er det ikke forsvarlig for oss å åpne dørene når vi ikke får tilskudd til å drive.

Det sier Jens Schei Hansen som er kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Ferie

Torsdag sto samboerne Celine Kommandantvold og Wenche-Helen Jenssen fram i VG. De er frustrerte. Siden de ikke får barnehageplass, verken i denne eller andre barnehager, må de ta ut all ferie og bytte på å ta ut samlet fire måneder i ulønnet permisjon.

– Vi er ikke politisk engasjert, men opplever å bli offer i en politisk kamp. En viktig årsak til at vi kjøpte leilighet her, var at vi ble lovet at det skulle bli bygget barnehageplass og at beboerne ville få fortrinnsrett, sier Jenssen til VG.

Regulering

Da reguleringsplanen for boligprosjektene ble godkjent for flere år siden, la plan- og reguleringsmyndigheten i Oslo inn et rekkefølgekrav om at det må etableres barnehager i tilknytning til boligprosjektene. Kravet innebar at et visst antall av boligene ikke kunne tas i bruk før barnehagedrift var etablert. Og utbygger Selvaag gikk i gang med byggingen, og inviterte til anbudskonkurranse. Her fikk også Oslo kommune muligheten til å delta. Men de takket nei. Espira ga det beste tilbudet, og ble møtt med syv krav fra kommunen, blant annet om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, som i kommunale barnehager, skulle være på plass.

– Vi syns det var rart med kravene, men vi tenkte at vi skulle klare å innfri dette, sier Hansen i Espira.

Så skjedde det som stakk kjepper i hjulene for at barnehagen skulle få åpne dørene. I 2016 inngikk byrådet en avtale med Rødt, hvor de ble enige om at det bare var kommunale og ideelle som i fremtiden skulle stå for barnehageutbyggingen. Samtidig hadde Espira inne en søknad om tilskudd, og den ble avslått.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.

Vil overta

Saken ble klaget inn for Fylkesmannen, som opprettholdt avslaget.

I ettertid har byrådet hevdet at kommunen selv hadde kontroll på barnehageutbygging i og at det ikke var noe behov for de nye plassene. Men nå ønsker kommunen å overta barnehagen.

– Jeg har stor forståelse for situasjonen til Celine og Wenche-Helen. Dette er ikke en barnehage som skal stå stengt. Oslo kommune ønsker å åpne barnehagen, og vi har den siste tiden hatt dialog med Espira for å finne en løsning. Det er et nytt møte mellom Espira og kommunen på fredag, og jeg har stor tro på at dette løser seg ved at vi kjøper eller leier barnehagen, sier han til VG.

Møte

Jens Schei Hansen i Espira bekrefter at de skal ha et møte med kommunen fredag ettermiddag.

– Dette er det andre møtet vi har om denne saken, og jeg oppfatter det som at det er et møte for å se på om det er grunnlag for å starte forhandlinger.

Lokalene, som eies av Espira, er en seksjon i et boligkompleks. Og noe av utfordringen nå er at det er kun Oslo kommune som vil kunne være en reell kjøper av lokalene.

– Hvordan vil det være mulig å få reell markedspris ved et eventuelt salg?

– Man kunne teoretisk tenke seg en omregulering til et annet formål, for så å legge lokalene ut på det åpne markedet. Men det er noe Oslo kommune neppe ville ha sagt ja til. Da blir det vanskelig. Nå er det i realiteten kun en mulig kjøper, og det er den samme aktøren som dikterer hele prosessen, sier Hansen.

Oppgitt

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er oppgitt.

– Det er en håpløs situasjon. Her står det en fiks ferdig barnehage i et område hvor det er mangel på barnehageplasser, så vil Oslo kommune ikke gi den tilskudd på grunn av ren ideologi. Kommunen vet at Espira har lange ventelister på barnehagene sine, og det er ingen grunn til å tro at dette ikke blir en barnehage med topp kvalitet og at Oslo kommune vil spare penger på å la Espira eie og drifte barnehagen. Dette er dårlig kommuneøkonomi, sier hun til barnehage.no

– Hva tenker du om at kommunen vil overta selv?

– Det vil koste kommune mye penger. Oslo kommune har mange utfordringer de bør bruke pengene sine på framfor å kjøpe opp barnehager som kan driftes minst like godt og rimeligere enn private aktører.

Powered by Labrador CMS