Daglig leder for Norges Yrkesakademi, Kjell Rosland sammen med markedssjef Anne-Christine Nordstrøm (t.v) og strategi- og markedsdirektør Marit Aamold Sundby.
Daglig leder for Norges Yrkesakademi, Kjell Rosland sammen med markedssjef Anne-Christine Nordstrøm (t.v) og strategi- og markedsdirektør Marit Aamold Sundby.

Tilbyr gratis fagskoleutdanning om barn med særskilte behov

Det tilbys nå 50 gratis studieplasser for fagarbeidere i barnehage som ønsker kompetanse til å jobbe med barn med særskilte behov.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningen, som tilbys av Norges Yrkesakademi, er toårig på deltid og kan kombineres med full jobb.

I dag er det et stort behov for fagarbeidere og barnehageassistenter med spisskompetanse på feltet "Barn med særskilte behov". Gjennom en yrkesrettet utdanning tilbyr Norges Yrkesakademi (tidligere eCademy) praktiske kunnskaper om psykiske og sosiale vansker, forsinket utvikling, atferdsvansker, språk- og lærevansker og migrasjonsrelaterte utfordringer hos barn og unge.

– Det er bred enighet om at barnehagen har mange positive effekter for barns utvikling, og disse effektene er størst i barnehager som har høy faglig kvalitet og mange ansatte med relevant utdanning, sier rektor og daglig leder for Norges Yrkesakademi, Kjell Rosland i en pressemelding.

Utdanningen gir 60 fagskolepoeng og går over to år som deltidsstudium. Studiet er nettbasert og avsluttes med hjemmeeksamen. Du kan lese mer om studiet og søke opptak her.

Må være ansatt i barnehage

For å få studiet gratis må du være ansatt i en barnehage med barn med særskilte behov. Praksis gjennomføres på din egen arbeidsplass.

Kommuner, fylkeskommuner og barnehage- og skoleeiere har i fellesskap et helhetlig ansvar for gode oppvekst- og levevilkår og god kvalitet på tilbudene på tvers av sektorer og fagområder.

Det er et politisk mål at alle barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen og SFO. Det er viktig med tidlig innsats og læring uavhengig av barnas forutsetninger. I barnehagen og på skolen skal de møte profesjonelle yrkesutøvere og få et tilpasset og tilrettelagt pedagogisk/spesialpedagogisk tilbud.

Del av fagskoleløft

Regjeringen styrker fagskolesektoren med 68 millioner kroner i 2017.

– Helsefag og oppvekstfag er prioriterte satsingsområder med stort behov for økt kompetanse, sier Rosland.

Norges Yrkesakademi har fått tildelt 100 gratisplasser til studiet «Barn med særskilte behov» etter å ha vunnet anbud utlyst av Utdanningsdirektoratet (50 ved høstopptak 2017 og 50 ved høstopptak 2018). Tilbudet gjelder for ansatte fagarbeidere i barnehager over hele landet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Om Norges Yrkesakademi

  • Endret i år navn fra eCademy til Norges Yrkesakademi.
  • Norges Yrkesakademi er en offentlig godkjent nettskole som tilbyr NOKUT-godkjente fagskolestudier.
  • Ukentlige nettsamlinger i virtuelt klasserom for gjennomgang av faglig stoff, oppgaver med mer.
  • Studenter følger en fast progresjon, slik at de kan samarbeide.
  • Norges Yrkesakademi har fullføringsgrad på over 75 prosent.
Powered by Labrador CMS