Merete Haugen er styrer i Vinne barnehage i Verdal.
Merete Haugen er styrer i Vinne barnehage i Verdal.

Starter ny runde med kurs: – Det handler om å styrke foreldrerollen

Vinne barnehage har gjort gode erfaringer med å tilby treåringsforeldrene kurs bygget på «De utrolige årene».

Publisert Sist oppdatert

– Kurskveldene bidrar til at de blir tryggere i møte med sine utfordringer som foreldre, og foreldre deler erfaringer med hverandre. «Det er ikke bare vi som strever med påkledning, eller som har barn som blir sinte når de skal pusse tennene», forteller Merete Haugen.

Hun er styrer for Vinne barnehage i Verdal.

Neste uke starter de ny runde med foreldrekurs på ettermiddags- og kveldstid. Der blir to prinsipper spesielt vektlagt, forklarer Haugen.

  1. Rollemodellprinsippet: - Barna lærer mer av det vi som voksne gjør enn det vi sier.
  2. Oppmerksomhetsprinsippet: - Den atferden vi ønsker mer av, er den atferden som får mest oppmerksomhet.

Temaene de har valgt seg er lek, sosiale og emosjonelle ferdigheter, relasjoner, rutiner, gode beskjeder og positiv grensesetting.

– Gir tryggere barn

Sju totimersbolker er satt av til kursopplegget. Det ledes av en pedagog fra barnehagen og styrer, som har fått opplæring i å undervise i veiledningsprogrammet De utrolige årene (DUÅ), som Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU) står bak.

– Det handler om å styrke foreldrerollen. I tillegg styrkes relasjonen mellom foreldre som skal ha unger sammen på skole i mange år fremover, sier styreren.

Hun forteller om gode erfaringer.

– Foreldrene gir tilbakemeldinger på at kurset har gitt familiene mer ro. Det er mindre konflikter. Ungene som er mer tilfreds og foreldre som er mer trygge. Mange opplever mer harmoni i heimen som igjen gir tryggere barn, oppsummerer Haugen.

Lekse mellom samlingene

Mellom hver samling, får foreldrene lekse. Det kan for eksempel være å legge bort telefonen og leke ti minutter med barnet, på barnets premisser. Eller å velge seg en rutine de ønsker å jobbe med, for eksempel leggerutine eller morgenrutine.

– Det kan også være en atferd man ønsker å se mindre av hos barnet, og hvordan man kan jobbe for å hjelpe barnet. Er det andre måter å gi beskjeder på som gir bedre effekt? Hvordan kan man få til en mer positiv grensesetting? Det er små ting, men vi ser at det funker. Det bidrar til at man kommer bort fra den onde sirkelen hvor man kanskje bruker mye sint stemme og gir trusler.

Innspillene foreldrene får kan også gå på hvordan man kan møte barn med store følelser, samt viktigheten av å roe seg selv ned som voksen før man kan gå inn å roe barnet.

Foreldrene er viktigst

– Det er godt å vite at vi kan bruke kompetansen vår på å styrke foreldrene. Det er viktig å si at det er foreldrene som er viktigst for barna, selv om de er mye i barnehagen, sier Haugen.

Et annet aspekt ved kurskveldene, er at de foreldregruppa blir enda bedre kjent med barnehagen. Og muligheten for videre oppfølging.

– Man får et annet språk å benytte i foreldresamtalene, forklarer hun.

For at alle som ønsker skal ha mulighet til å delta, tilbys barnepass i barnehagen mens selve kurset gjennomføres på skolen like ved. Tilbudet er frivillig.

– Noen velger ikke å delta. Det kan det være flere grunner til. Men oppslutningen har vært god, sier Haugen, som tror barnepass er viktig i så måte.

‒ Viktig å ta tak i

– Hvorfor gjør dere dette?

– Dette er noe vi ser at foreldre i dag etterspør og trenger. Samfunnet har endret seg, og familiene lever i en hektisk hverdag. Å være forelder nå er muligens noe annet nå enn det var for 20 år siden? Før var barneoppdragelse mer som en landsby, med flere generasjoner som bodde sammen og hjalp hverandre. Nå skal både begge foreldre og besteforeldre jobbe fullt. Nesten alle barn går i barnehagen, og de fleste har full plass.

– Hva tenker du om utspillet fra stortingsrepresentant Anja Abusland om obligatorisk foreldrekurs?

– Jeg ønsker ikke å slå noe fast. Men jeg skjønner hva hun snakker om og mener. Og foreldrene sier det jo selv: Får du deg hund må du på kurs, men får du barn tas det for gitt at dette skal du få til. Jeg tror uansett det er viktig å ta tidlig tak i de utfordringene vi nå ser på skolene og i barnegruppene i barnehagene, svarer Haugen.

En diskusjonssak

At de selv har valgt å rette seg mot treåringsforeldrene, handler både om at det er viktig å komme tidlig inn, samtidig som foreldre til barn i denne alderen kanskje allerede har stått litt i, og kjent litt på, en del av temaene som tas opp, forklarer hun.

– Om det er riktig tidspunkt får bli en diskusjonssak. Og så registrerer jeg at obligatorisk kursing er et tema som diskuteres, og eventuelt i hvilken form. Kanskje er det viktig å se på dette.

– Har dere merket noen endring i barnegruppa etter foreldrekurset dere gjennomførte i fjor høst?

– Ja, vi syns det. Og så blir det lettere å veilede og ta opp ting med foreldrene. Det synes jeg også er en god effekt. De er ærlige på utfordringer, og vi kan bruke et annet språk når vi snakker sammen.

Ressurskrevende

Satsingen til Vinne barnehage kommer imidlertid ikke gratis. Om ressursbruken redegjør styreren slik:

– En av våre pedagoger kjøpes fri av Verdal kommune en viss prosent de åtte ukene mens kurset pågår. I tillegg til selve kurskveldene, setter vi av en halv dag i uken til planlegging i forkant. Vi bruker personal fra barnehagen til barnepass, og henter inn vikar for disse. Også det går av potten som kommunen har satt av.

Verdal kommune har jobbet med DUÅ siden 2010, og ansatte i skole og barnehage har blitt kurset i universalprogrammet til DUÅ. For å lede foreldrekurs kreves ytterligere to dager ved RKBU på NTNU i Trondheim.

– I Verdal er det bare vår barnehage som gjør dette akkurat nå, men flere barnehager har gjennomført foreldrekurs tidligere. Det har med kapasitet, ressurser og kostnader å gjøre, sier Haugen.

Pedagog-involvering

Familienes behov har kanskje endret seg i takt med at samfunnet har endret seg. At barnehagen spiller en mer sentral rolle i barnas oppvekst nå enn før, er i alle fall lett å argumentere for. Og at tidlig innsats og forebygging er veldig viktig for barns liv, er det liten uenighet om.

Samtidig argumenteres det gjerne mot å legge enda mer på barnehagen, fordi barnehagen innenfor dagens rammer for drift ikke klarer å gape over alt som kreves. Haugen tror det ville koste å gjøre foreldrekurs obligatorisk for alle, uansett hvilken organisering man hadde valgt.

– Fordelen med å involvere pedagog fra den barnegruppa barnet tilhører, er at vedkommende kjenner foreldre, og møter dem både morgen og ettermiddag. At vi jobber med godt foreldresamarbeid og foreldreinvolvering, synes jeg er viktig. At vi sammen har ansvar for å legge et godt grunnlag for at barn skal ha en god selvfølelse og god psykisk helse.

Powered by Labrador CMS