Skjermknips av tilsynsrapporten fra statsforvalteren, datert 27.05.2022.
Skjermknips av tilsynsrapporten fra statsforvalteren, datert 27.05.2022.

Har hatt null kontroll

Nordkapp kommune har fått pålegg om retting av avvik og lovbrudd etter at statsforvalteren fant at det ikke har vært gjennomført tilsyn med barnehagene i Nordkapp siden 2014.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Finnmarksposten (Krever innlogging).

Barnehagemyndigheten har verken gjennomført risikovurdering, tilsyn eller veiledning, ifølge Statsforvalteren, som har fattet vedtak med pålegg om retting med frist til 15. september 2022.

Nå går kommunen gjennom egne rutiner.

– Dette er et arbeid som skulle vært gjort for lenge siden. Mangel på myndighetspersoner med konkrete delegerte oppgaver i form av tilsyn med barnehagene er det som har sviktet i denne saken, forteller kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, Rigmor Richardsen til lokalavisa.

Ifølge statsfovalteren må kommunen snarest:

  • Skaffe seg oversikt over barnehageeiers plikter.
  • Skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven.
  • Bruke kunnskap om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn.
  • Gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger.

Kommunen har heller ikke hatt rutiner for å søke dispensasjon for avvik fra pedagognormen. Dette var lovbrudd som var i ferd med å bli lukket, ifølge Richardsen.

Hun forteller videre at hun nå er glad for å ha fått inn søkere til ledige styrerstillinger i to barnehager.

– En annen gledelig ansettelse er at vi har fått på plass rådgiver i OVK og denne stillingen besettes i oktober. Det vil være rådgiveren som skal utføre tilsyn med barnehagene i Nordkapp og dette arbeidet vil komme i gang en gang på slutten av året, uttaler hun til Finnmarksposten.

Powered by Labrador CMS