Barn som får være barn, blir bedre foreldre

En studie ledet av Amy K. Nuttall ved Michigan State University viser at foreldre som ble gitt mye ansvar for yngre søsken som barn, er mindre følsomme for egne barns behov.

Publisert Sist oppdatert

Forskningen viser at disse foreldrene ikke forstår barnets utvikling og ender opp med å oppdra barna slik de selv ble oppdratt.

Les mer på Journal of Family Psychology.

– Hvis barndommen din var preget av foreldre som forventet av du skulle ta deg av yngre søsken uten å gi deg en sjanse til å utvikle din egen identitet, kan det føre til feile forventninger til egne barn, samt mindre kunnskap om deres naturlige begrensinger og behov, sier Nuttal.

Upassende voksenrolle

Hun er assisterende professor i MSU Department of Human Development and Family Studies og leder forskningen.

– Hvis mødre ikke forstår sine barns behov, kan de ikke gi dem riktige tilbakemeldinger.

Et slikt voksenansvar kan gi seg utslag i at barnet inntar en voksenrolle som oppdrager for sine søsken, at de blir pålagt for mange oppgaver og får for mye ansvar i huset. Samt at de fungerer som en emosjonell støttespiller for sine foreldre.

Utvikler atferdsproblemer

I studien ble 374 gravide kvinner fra lavinntekt-hjem i fire byer i USA, studert og intervjuet om egen oppvekst. Etter fødselen ble barnas oppdragelse studert flere ganger i løpet av en periode på ett og et halvt år.

Mødre som ble pålagt en voksenrolle som barn, ga færre positive og varme tilbakemeldinger til egne barns behov og interesser. De satte heller ikke barnets behov for å utforske og bli selvstendige over egne behov.

En annen studie av Nuttall viser også at disse barna har flere atferdsproblemer enn andre barn.

Powered by Labrador CMS