Barn tar ikke skade av tidlig barnehagestart

Ny norsk studie avviser sammenheng mellom tidlig barnehagestart og aggressiv oppførsel hos barn.

Publisert Sist oppdatert

Studien, som er gjennomført av Atferdssenteret, konkluderer med at barn som starter i barnehagen når de er ett år, ikke er mer aggressive som tre- og fireåringer enn barn som starter senere i barnehagen.

Det skriver Atferdssenteret på sine nettsider.

Ifølge studien er barn som starter tidlig i barnehagen noe mer aggressive som toåringer, men jo lenger tid barna tilbringer i barnehagen, jo mindre aggressiv atferd har de.

Forsker ved Atferdssenteret, Henrik Daae Zachrisson, er overrasket over funnene.

– Dette er det motsatte av hva en kunne forvente, dersom barnehage var risikabelt for små barn. Hvis tidlig, omfattende og vedvarende tid i barnehage faktisk likevel skulle forårsake et høyt aggresjonsnivå hos barn, la oss si i andre land enn Norge, tilsier denne studien at ett års foreldrepermisjon og deretter start i en god barnehage, kan bidra til å hindre den type utvikling, sier han til Atferdssenteret.no.

Rundt 1000 barn fra fem østlandskommuner har deltatt i studien. Forskerne har fulgt barna tett fra de var seks måneder gamle, og de eldste går nå i tredje klasse. Blant metodene som er benyttet i studien er årlige intervjuer med foreldre og spørreskjema til barnehagepersonalet, som hvert år har innrapportert aggressiv atferd som lugging, slåing og dytting.

Powered by Labrador CMS