Anders Farstad, presseansvarlig for Menn i barnehager, Asker.

- Hvorfor i alle dager skal gutter og jenter behandles likt?

- Å ikke gi barn tilgang til menn, er å frata dem en soleklar rettighet, sier Anders Farstad i MIB Asker.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag og torsdag denne uka, går en fulltegnet konferanse i regi av Menn i barnehager i Asker (MIB) av stabelen, og det er den første internasjonale konferansen tilegnet menn, i Norge.

Asker er en foregangskommune når det gjelder menn i barnehagen. Dette er noe de har jobbet med over mange år, og MIB Asker startet sitt arbeid allerede i 1996. Per i dag har Asker rundt 14 prosent menn i barnehagene sine. Altfor lite, men likevel mye når du sammenligner med landsgjennomsnittet på ti prosent.

- Vi har jobbet med denne konferansen i et par år og har brukt vårt europeiske nettverk aktivt. Nå presenterer vi med stor bredde både forskning, debatt og sentrale problemstillinger som omhandler menn i barnehager. Spesielt er mistenkeliggjøring med hensyn til overgrep sentralt, sier Farstad.

Får lavere karakter

Konferansen ble åpnet av barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som kunne fortelle at rekruttering av menn til både barnehage og barnehagelærerutdanning er noe Regjeringen jobber aktivt med. Ifølge Horne viser forskning at miljø uten menn gir lavere karakterer blant gutter i skolen. Så langt har ikke Regjeringens mange rekrutteringskampanjer fungert nevneverdig.

- En utvikling vi må snu, sier Horne.

Farstad er virksomhetsleder på Hval gård og vepsebolet barnehage, og har lang fartstid i sektoren. Han er overbevist om at friluftsliv og menn i barnehagen, går hånd i hånd.

- Naturen tiltrekker menn. Og er det allerede menn i barnehagen, er det lettere å ansette flere menn. Kjønnsrollemodeller er en rettighet alle barn skal ha. Det er et politisk ansvar å sørge for rekruttering av menn i barnehagen, men også barnehagens plikt ovenfor barna som går der, sier Farstad.

Skoletapere

De første seks årene av barnets liv, er sentralt for hvordan de utvikler seg videre. Uten gode, mannlige rollemodeller, tvinges guttene å kun forholde seg til kvinner. Farstad mener bestemt at dagens kvinnetunge barnehage og skole for første gang i historien skaper skoletapere blant guttene.

- Vi legger opp til at guttene skal være noe de ikke er! Noen gutter møter ikke menn i utdanningen før de er i ungdomsskolen. Samfunnet har endret seg i negativ retning for guttene. Kanskje det skjedde da alle barn begynte i barnehagen? Det er vanskelig å si, men noe skjedde i alle fall.

- Mener du at gutter og jenter ikke skal behandles likt?

- Hvorfor skal de behandles likt? De er jo ikke like. Begge kjønn skal ha valg av rollemodeller. De skal selv få velge og ved å ha kun kvinner i barnehagen, dunker vi valgene ned i hodet på dem, sier Farstad skarpt.

Han ser gjerne at det forskes på barnehagene der det jobber menn, mot de som kun har kvinnelige ansatte. Utgjør det en forskjell når guttene begynner på skolen? I så fall, hvilken forskjell? Og hva skjer med guttene som har gått i barnehage med menn og møter kun kvinner i skolen?

- Spørsmålene er mange. Med konferansen håper vi på å besvare noen av dem gjennom forskningsresultater og debatt, sier Anders Farstad.

Powered by Labrador CMS