– Det er viktig at avgjørelsene om utvidelse tas lokalt og i samråd med smittevernmyndighetene. Men ut fra de rapportene vi har fått, er det grunn til å tro at det er rom for at noen flere barn kan få et tilbud, sa kunnskapsministeren på en pressekonferanse onsdag.
– Det er viktig at avgjørelsene om utvidelse tas lokalt og i samråd med smittevernmyndighetene. Men ut fra de rapportene vi har fått, er det grunn til å tro at det er rom for at noen flere barn kan få et tilbud, sa kunnskapsministeren på en pressekonferanse onsdag. (Foto: Eirin Larsen, SMK )

Regjeringen: – Flere sårbare barn og unge bør få tilbud om plass i barnehage og skole

– Mange kommuner har hatt en restriktiv praksis på grunn av smittehensyn, men vi vil nå at kommunene ser på om det er mulig å utvide tilbudet for sårbare barn og unge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Tirsdag denne uken kom beskjeden fra regjeringen og helsemyndighetene om at barnehagene og skolene må holde stengt til over påske.

Stengingen av barnehagene og skolene gjør at mange barn i en vanskelig hjemmesituasjon nå har det ekstra vanskelig.

– Jeg opplever at barnehager og skoler strekker seg svært langt for å følge opp sårbare barn og unge i sitt nærmiljø, men vi ser også at det er mange av disse barna som kan ha behov for et mer omfattende tilbud enn det de får i dag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Det kan være mange grunner til at noen barn er ekstra sårbare nå. Det kan være barn med sykdommer eller særskilte behov. Det kan være familier som har problemer med rus og dårlig psykisk helse. Det kan være foreldre med høyt konfliktnivå. Det kan være barn i barnevernet. Eller det kan være barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi eller som mangler sosialt nettverk, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) i samme pressemelding.

– Har hatt en restriktiv praksis

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag uttrykte kunnskapsministeren stor bekymring for situasjonen for barn i sårbare livssituasjoner.

– Helt siden skolene og barnehagene ble stengt har vi vært opptatt av at det er to grupper som skal ha et tilbud i skole og barnehage; både barn av foreldre med samfunnskritiske yrker og barn som har særlige omsorgsbehov. Mange kommuner har hatt en restriktiv praksis på grunn av smittehensyn, men vi vil nå at kommunene ser på om det er mulig å utvide tilbudet for sårbare barn og unge, sa Melby under pressekonferansen.

– Det er viktig at avgjørelsene om utvidelse tas lokalt og i samråd med smittevernmyndighetene. Men ut fra de rapportene vi har fått, er det grunn til å tro at det er rom for at noen flere barn kan få et tilbud, sa kunnskapsministeren.

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet anbefaler at dette blant annet kan gjøres ved å utvide målgruppen, øke forventningene til at barnehage- og skoleeier i samråd med hjelpeapparatet og faginstanser identifisere hvem som har behov, og at det eventuelt gis tilbud i andre lokaler til disse barna. Ekspertgruppen anbefaler også at fylkesmannen brukes til å følge opp at ambisjonene om et utvidet tilbud blir gjennomført i tiden som kommer, opplyses det på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Tidligere denne uken fikk fylkesmennene i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Bufdir å følge opp barnehager og skoler, og få en oversikt over hva de gjør for barn i en vanskelig hjemmesituasjon.

Ønsker å gi bedre veiledning

– Vårt inntrykk er at ettersom kriteriene for hvem som har samfunnskritiske yrker har blitt mer klarlagt, så har det vært veldig tydelig for kommunene hvem det gjelder. Og så har det nok vært litt vanskeligere å definere hvem som faller inn under gruppa utsatte/sårbare barn, sa Melby på pressekonferansen onsdag.

– Vi ønsker å gi bedre veiledning om både hvem som omfattes av denne bestemmelsen og hva slags type tilbud barna kan få. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette etter hvert, la kunnskapsministeren til.

Debatt

Til toppen