De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.
De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende. (Foto: Istock)

Melder ifra til barnevernet oftere

Barnehageansatte i Asker melder familier til barnevernet mye oftere enn før.

De siste tre årene har kommunen en samlet økning på 33 prosent i bekymringsmeldinger etter oppfordring fra direktør for oppvekst og utdanning i Asker, skriver Budstikka.

Fra 2013 til 2016 har Asker kommune en samlet økning på 33 prosent i bekymringsmeldinger for de minste barna, i alder null til fem år.

Én instans som nå i mye større grad enn før melder fra når de ser noe bekymringsverdig hos et barn, er barnehagene. I 2004 og 2005 kom bare to meldinger årlig fra barnehagene til barnevernet. Den trenden har vært sterkt økende i årene siden. I fjor kom 27 bekymringsmeldinger til barnevernet. Det var mer enn dobbelt så mange i forhold til året før, da det kom totalt 13.

De aller minste barna (null til to år) er i det hele tatt langt oftere i kontakt med barnevernet i dag enn tidlig på 2000-tallet. Fra 2003 til 2016 øker nye barn med barnevernstiltak med 73 prosent i Akershus.

I begrepet «tiltak» ligger alt fra råd og veiledning til fosterhjem. 60 prosent av barna som mottar en barnevernstjeneste, får denne i form av hjelp hjemme.

Forsker Kirsti Valset i Oslo kommune tror imidlertid ikke dette er tegn på at norske barn har fått det dårligere, men heller at terskelen for å melde fra er blitt lavere.

Tallene er ikke like gode i nabokommunen Bærum. Barn i alder null til fem år meldes halvparten så ofte til barnevernet som i landet for øvrig. Barnevernssjef Mari Hagve i Bærum tror ikke det skyldes at Bærumsforeldre er dobbelt så omsorgsfulle som andre.

Et info- og samarbeidsprosjekt som involverer nettopp barnehagene er på trappene i Bærum.

Debatt

Til toppen