Harald Danielsen er kommunedirektør i Arendal kommune, som det siste knappe året har praktisert redusert foreldrebetaling i de kommunale barnehagene.
Harald Danielsen er kommunedirektør i Arendal kommune, som det siste knappe året har praktisert redusert foreldrebetaling i de kommunale barnehagene.

Reduserte foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene - nå må de betale mer til de private

Det siste knappe året har det kostet 500 kroner mindre å ha barnet i en kommunal barnehage enn i de private i Arendal. Forskjellsbehandling, mente PBL - og får medhold fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Skulle foreldrene betale mindre i de kommunale barnehagene, måtte de private få tilsvarende økning i tilskuddet slik at de kunne tilby det samme, mente PBL. Nå har Kunnskapsdepartementet gitt PBL og de private barnehagene i kommunen medhold. I en tolkningsuttalelse fra 7. desember er departementet tydelig på at det er den vedtatte foreldrebetalingen for kommunale barnehager i kommunen i det aktuelle tilskuddsåret som skal trekkes fra ved beregningen av tilskuddssatsen til de private barnehagene i kommunen.

Dermed ligger det, ifølge PBL, an til at Arendal kommune må etterbetale et sted mellom 7 og 8 millioner kroner i tilskudd til de i alt 44 private barnehagene i kommunen.

Ville fylle barnehagene

Saken startet før jul i fjor. Da skrev barnehage.no om politikerne i Arendal kommune som ønsket å fylle de kommunale barnehagene ved å redusere foreldrebetalingen. Da budsjettet for 2021 ble vedtatt, sørget posisjonen for å få på plass en reduksjon i foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene på 500 kroner.

– Vi har plass til flere barn og ønsker å gjøre våre kommunale barnehager enda mer attraktive, sa gruppeleder Atle Svendal i Ap i den forbindelse.

På spørsmål fra barnehage.no om hvorvidt dette var likebehandling, svarte han:

– Det er opp til de private å finne et svar på dette, om de vil gjøre noe lignende eller ikke. Det er noe de må vurdere. Vi ønsker som barnehageeier å fylle opp barnehagene våre. Det gir best økonomi for oss. Så er det også et godt tiltak for barnehagefamilier. Har man to barn sparer man 11.000 kroner i året, og det kan gjøre det attraktivt å bosette seg i kommunen. Likebehandling i dette spørsmålet må de private barnehagene gjøre noe med selv, de må velge om de vil ta ut utbytte eller redusere foreldreprisen.

Krevde økte tilskudd

Vedtaket vakte motstand hos de private barnehagene i kommunen, som på sin side mente dette slett ikke var likebehandling - og krevde økte tilskudd tilsvarende reduksjonen i foreldrebetaling.

Til Agderposten (for abonnenter) uttalte direktør i arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan:

– Arendal kommune plikter å fatte nytt vedtak om tilskuddssatser for private barnehager, slik at alle barnehager i kommunen settes i stand til å redusere foreldrebetalingen. Det er konsekvensen av kommunestyrets vedtak om å redusere foreldrebetalingen i kommunale barnehager.

Men kommunen var klar på at de fulgte lovverket, og at de var i sin fulle rett til å redusere foreldrebetalingen i egne barnehager - uten å øke tilskuddssatsene til de kommunale. De fikk også støtte fra Statsforvalteren i Agder, som i januar konkluderte med at det var opp til kommunen som barnehageeier å fastsette sats for foreldrebetaling.

PBL tok saken videre til Utdanningsdirektoratet, som sendte den videre til Kunnskapsdepartementet. Nå er altså vedtaket klart, og saken er på bakgrunn av departementets tolkning sendt tilbake til Statsforvalteren for ny vurdering.

Etter alt å dømme er dette en ren formalitet der konklusjonen blir at Arendal kommune må etterbetale tilskudd for 2021 til de private barnehagene i kommunen, ifølge en artikkel publisert på pbl.no. Der kommer det også fram at foreløpige estimater utført av PBL indikerer at etterbetalt tilskudd vil beløpe seg til mellom syv og åtte millioner kroner. Det er ifølge barnehagefakta.no 44 private og ti kommunale barnehager i Arendal.

Her kan du lese hele tolkningsuttalelsen fra Kunnskapsdepartementet:

– Ingen effekt

Kommunedirektør Harald Danielsen i Arendal kommune forteller på sin side at uttalelsen ikke har nådd dem.

– Vi har ikke fått noen henvendelse, og vet ikke mer enn det vi har sett på Facebook. Så langt forholder vi oss til at statsforvalteren ga oss medhold i januar. Det nye nå har vi ikke sett konkret og i detalj, så det kan vi heller ikke kommentere, sier kommunedirektøren til barnehage.no.

Han opplyser at reduksjonen i foreldrebetaling uansett opphører høsten 2022.

– I forbindelse med budsjettbehandlingen vedtok politikerne å ta det bort fra og med august neste år.

– Reduksjonen trådte i kraft i februar - har dere sett noen effekt, og fått fylt opp de kommunale barnehagene?

– Det er litt vanskelig å si. Vi gjorde flere ting samtidig, som at vi la ned noen små kommunale barnehager, så vi hadde brukbar oppfylling i de kommunale barnehagene, sier Danielsen, som henviser til barnehagesjef Gunn Alice Andersen for flere detaljer.

– Foreløpig er fordelingen mellom private og kommunale barnehager som den pleier, så vi ser ikke noen effekt av tiltaket, sier hun.

Powered by Labrador CMS