Et flertall av politikerne i Arendal har bestemt at foreldrebetalingen i kommunale barnehager skal reduseres med 500 kroner pr måned. Nå ender saken på Utdanningsdirektoratets bord.
Et flertall av politikerne i Arendal har bestemt at foreldrebetalingen i kommunale barnehager skal reduseres med 500 kroner pr måned. Nå ender saken på Utdanningsdirektoratets bord.

Kommunen tilbyr billigere barnehageplass i kommunale barnehager – nå havner saken hos Udir

Arendal kommune vedtok å redusere foreldrebetalingen i kommunale barnehager med 500 kroner. Det fikk de private aktørene til å reagere og kreve økte tilskudd. Nå har Statsforvalteren i Agder konkludert med at kommunen står fritt til å redusere maksprisen. PBL tar saken videre.

Publisert

– Dette vil barnefamilier sette stor pris på. De får en betydelig rabatt. Med to barn i kommunal barnehage vil en familie få 11.000 kroner mindre i utgifter hvert år, sier Atle Svendal (Ap) til Agderposten (for abonnenter).

Før jul skrev barnehage.no om politikerne i Arendal kommune som ønsket å fylle de kommunale barnehagene ved å redusere foreldrebetalingen. Da budsjettet for 2021 ble vedtatt, sørget posisjonen for å få på plass en reduksjon i foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene på 500 kroner.

Reagerte

Det fikk de private aktørene i kommunen til å reagere, og PBL (Private barnehagers landsforbund) sendte klage - og krevde at kommunens tilskuddssatser ble beregnet på nytt.

De mente blant annet at den offentlige finansieringen av kommunale barnehager øker som følge av bystyrets vedtak, noe som gjør at tilskuddssatsene til private barnehager må øke tilsvarende for at forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal være ivaretatt.

Til Agderposten (for abonnenter) uttalte direktør i arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan:

- Arendal kommune plikter å fatte nytt vedtak om tilskuddssatser for private barnehager, slik at alle barnehager i kommunen settes i stand til å redusere foreldrebetalingen. Det er konsekvensen av kommunestyrets vedtak om å redusere foreldrebetalingen i kommunale barnehager.

Kan redusere

Men kommunen var klar på at de fulgte lovverket, og at de var i sin fulle rett til å redusere foreldrebetalingen i egne barnehager - uten å øke tilskuddssatsene til de kommunale. Nå har de altså fått støtte fra Statsforvalteren i Agder (tidligere Fylkesmannen, journ.anm.)

– Det er barnehageeier som fastsetter sats for foreldrebetaling. Det er derfor opp til kommunen som kommunal barnehageeier å fastsette sats for ordinær foreldrebetaling i egne barnehager, heter det i vedtaket.

Statsforvalteren viser blant annet til lovtolkelse fra Utdanningsdirektoratet fra 2017, hvor de konkluderte med at det ikke påvirker tilskuddssatsen til private barnehager, dersom kommunen tar lavere foreldrebetaling enn maksprisen i egne barnehager.

Du kan lese hele vedtaket her:

Uenig

Men selv om Statsforvalteren nå har konkludert, er saken langt fra over. PBL opplyser til barnehage.no at de er uenige i konklusjonen, og at de derfor kommer til å ta saken videre til Utdanningsdirektoratet.

– Vi mener kommunens praksis strider med barnehagelovens bestemmelse om likeverdig behandling og at en eventuell reduksjon i foreldrebetalingen må gjelde alle barn i alle barnehager, og ikke ensidig kan brukes som et rekrutteringstiltak for å prøve og fylle opp kommunale barnehager, sier Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i PBL, og fortsetter:

– Vi registrerer også at en del av kommunens plan er å redusere tilskuddene til private barnehager ved å rekruttere flere barn til kommunale barnehager gjennom lavere foreldrebetaling i egne barnehager. Hvis kommunen har problemer med å fylle opp plassene i egne barnehager, burde de kanskje heller jobbe med å utvikle bedre kvalitet i barnehagene enn å bruke skattebetalernes penger på en aktiv forskjellsbehandling. En skjerpet konkurranse på like vilkår vil gi bedre tilbud til barn i alle barnehager.

Powered by Labrador CMS