PBL har klaget på Arendal kommunes reduksjon i foreldrebetaling i kommunale barnehager.

Arendal kommune ville gjøre det billigere å ha barn i kommunale barnehager. Det fikk de private til å reagere

Arendal kommune ville sette ned maksprisen i samtlige kommunale barnehager. Nå krever de private barnehagene økte tilskudd.

Publisert

Før jul skrev barnehage.no om politikerne i Arendal kommune som ønsket å fylle de kommunale barnehagene ved å redusere foreldrebetalingen. Da budsjettet for 2021 ble vedtatt, sørget posisjonen for å få på plass en reduksjon i foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene på 500 kroner.

Da barnehage.no snakket med Arbeiderpartiets gruppeleder, Atle Svendal, før jul - uttalte han følgende på spørsmål om reduksjonen i foreldrebetalingen var likebehandling:

– Det er opp til de private å finne et svar på dette, om de vil gjøre noe lignende eller ikke. Det er noe de må vurdere. Vi ønsker som barnehageeier å fylle opp barnehagene våre. Det gir best økonomi for oss. Så er det også et godt tiltak for barnehagefamilier. Har man to barn sparer man 11.000 kroner i året, og det kan gjøre det attraktivt å bosette seg i kommunen. Likebehandling i dette spørsmålet må de private barnehagene gjøre noe med selv, de må velge om de vil ta ut utbytte eller redusere foreldreprisen, sa han.

Klage

Nå har de private barnehagene, med PBL i spissen, sendt klage på kommunens beregning av tilskuddssatser til de private barnehagene. Det fremgår av et brev som barnehage.no har fått innsyn i fra kommunen.

I brevet, som er undertegnet økonomi- og statistikkanalytiker Bjørn Kato Winther i PBL, heter det at kommunen må beregne tilskuddssatsene på nytt som følge av at politikerne vedtok å redusere foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene.

- Den offentlige finansieringen av kommunale barnehager øker som følge av bystyrets vedtak, noe som gjør at tilskuddssatsene til private barnehager må øke tilsvarende for at forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal være ivaretatt, skriver Winther i brevet.

Winther viser videre til at tilskuddssatsene til private barnehager skal beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig kommunal selvkost per heltidsplass i kommunale barnehager, og at den gjennomsnittlige kommunale selvkosten for 2021 øker som følge av at det er blitt vedtatt en lavere foreldrebetaling for 2021.

- Når kommunen tilbyr foreldrene en lavere pris enn maksprisen, vil det altså måtte gjelde alle foreldrene. Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar å forvalte forskrift om foreldrebetaling, samt de ulike moderasjonsordningene, på en sånn måte at det omfatter både kommunale og private barnehager, skriver han.

Ekstrakostnad på åtte millioner

Til Agderposten (for abonnenter) uttaler direktør i arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan:

- Arendal kommune plikter å fatte nytt vedtak om tilskuddssatser for private barnehager, slik at alle barnehager i kommunen settes i stand til å redusere foreldrebetalingen. Det er konsekvensen av kommunestyrets vedtak om å redusere foreldrebetalingen i kommunale barnehager.

Ifølge beregninger PBL har gjort, betyr dette en ekstrakostnad på 8 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de 2,75 millionene kommunen beregnet at kostnaden ville være for å redusere betalingen i de kommunale barnehagene.

Kommunalsjef Roar Aaserud bekrefter til Agderposten at Arendal kommune har mottatt klagen fra PBL, og at kommunen opprettholder sitt syn om at vedtaket de har gjort er lovlig. Dermed blir saken oversendt til klagebehandling hos Statsforvalteren i Agder (statsforvalter er det nye navnet på fylkesmann, journ.anm.).

Powered by Labrador CMS