Lars Stian Bartnes (til venstre) fra Fagforbundet lokalt var under streiken med for å støtte de streikende barnehageansatte. Foto: Fagforbundet
Lars Stian Bartnes (til venstre) fra Fagforbundet lokalt var under streiken med for å støtte de streikende barnehageansatte. Foto: Fagforbundet

Ni dager etter at fire ansatte avsluttet streiken, ble tre av dem oppsagt

- Det er bare min egen helse som er grunnen, svarer eieren av Elvebakken barnehage om hvorfor hun trapper ned driften. Fagforbundet vurderer nå å prøve å få oppsigelsen av tre medlemmer kjent ugyldig.

Publisert

Mandag 16. april gikk Fagforbundet til streik i Elvebakken barnehage i Inderøy. Bakgrunnen var at eieren ikke ønsket å reforhandle tariffavtalen fra 2015.

Advokat Stein Bjørnar Dahl, som uttalte seg på vegne av eieren på streikens første dag, sa til barnehage.no at avtalen som Fagforbundet ønsket, etter eierens oppfatning er så kostbar at det ikke vil være mulig å drive barnehagen på en god måte hvis kostnadene skulle dekkes inn.

Om kvelden 22. mai i år gikk eieren etter for kravet om å gi medlemmene i Fagforbundet tariffavtale. Dermed ble en seks uker lang streik avsluttet.

Men uroen var ikke over av den grunn.

Ble oppsagt

Onsdag 30. mai ble Fagforbundets medlemmer innkalt til et drøftingsmøte. Dagen etter ble tre av dem som hadde vært i streik oppsagt. Årsaken som er oppgitt er at barnehagen fra høsten skal ta inn færre barn.

Barnehage.no har vært i kontakt med Borgny Kjølstad som eier og driver barnehagen. Hun ønsker ikke å svare på våre spørsmål.

- Jeg har ingen kommentar. Det er bare min egen helse som er grunnen. Det er det hele, sier Kjølstad og avslutter samtalen.

«Takk for sist»?

Nestleder i Fagforbundet i Trøndelag, Arnt Sigurd Kjøglum, reagerer sterkt på det som skjer.

- Eieren sier at hun skal ta inn færre barn og ha færre ansatte og begrunner dette med hensynet til sin egen helse. Men samtidig signaliserer hun at hun selv fortsatt skal jobbe 100 prosent. Vi har full respekt for at en barnehageeier vil ta hensyn til egen helse, men synes det er merkelig at dette kommer opp akkurat nå. Vi synes det lukter av hevn og et «takk for sist». Men eieren vil ikke innrømme dette, sier Arnt Sigurd Kjøglum.

Det var Fagbladet som først omtalte saken.

Vurderer videre skritt

Fagforbundet sentralt sender mandag folk fra Oslo til Trøndelag for å bidra til å legge en strategi for hvordan denne saken skal håndteres videre.

Nestlederen for Fagforbundet i Trøndelag hevder at formkravene til et drøftingsmøte etter arbeidsmiljølovens paragraf 15.1 ikke er blitt fulgt.

- Vi vurderer å om vi skal se på hvordan vi eventuelt kan få oppsigelsene underkjent, sier Arnt Sigurd Kjøglum.

En oppsagt ansatt kan i løpet av to uker etter mottatt oppsigelse kreve forhandlingsmøte.

  • Etter det barnehage.no får opplyst, skal barnehageeieren ha fulgt ansiennitetsprinsippet ved oppsigelsene.
  • Samtlige fem medlemmer av Fagforbundet som er ansatt i barnehagen er ifølge Arnt Sigurd Kjøglum nå sykmeldt. Han kan ikke gå inn på årsaken til sykmeldingene.
Powered by Labrador CMS