"En privat barnehage uten tariffavtale er et sjeldent unntak i norsk barnehagesektor. Det normale i sektoren er god dialog mellom arbeidsgiverne og de ansatte og deres fagforeninger, slik det bør og skal være", skriver Arild M. Olsen i PBL. Foto: Fagforbundet/PBL
Debatt
"En privat barnehage uten tariffavtale er et sjeldent unntak i norsk barnehagesektor. Det normale i sektoren er god dialog mellom arbeidsgiverne og de ansatte og deres fagforeninger, slik det bør og skal være", skriver Arild M. Olsen i PBL. Foto: Fagforbundet/PBL

Barnehager og tariffavtale

I minst 95 prosent av de private barnehagene er rettighetene for de ansatte regulert gjennom tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  • Debatt

En streik blant ansatte i en privat barnehage i Trøndelag får for tiden en del oppmerksomhet. Fagforbundet krever at barnehagen inngår tariffavtale for de ansatte, men arbeidsgiveren sier nei. 

En privat barnehage uten tariffavtale er et sjeldent unntak i norsk barnehagesektor. Det normale i sektoren er god dialog mellom arbeidsgiverne og de ansatte og deres fagforeninger, slik det bør og skal være. 

Å være en del av det organiserte arbeidslivet med tariffavtale skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn, ikke oppleves kun som en utgiftspost og ulempe for bedriften. 

Gode lønns- og arbeidsvilkår og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er en avgjørende for at barnehagene skal tiltrekke seg dyktige og engasjerte ansatte, som er en forutsetning for å kunne tilby et barnehagetilbud med høy kvalitet.

PBL inngikk tariffavtale med fagforeningene i sektoren tilbake i 1997. Og oppslutningen fra barnehagene har vært stor.

I en offentlig finansiert sektor som vår mener vi det er naturlig at organisasjons-graden, også blant arbeidsgiverne, er særlig høy.

Arild M. Olsen

Siden 2013 har det vært en forutsetning for medlemskap i PBL, at barnehagen er bundet av en tariffavtale. PBL krever at alle våre medlemmer er bundet av vår hoved- og hovedtariffavtale med fagforeningene, alternativt at barnehagen er omfattet av annen landsomfattende avtale på samme nivå som PBLs tariffavtale.

Dette er viktig for PBL og medlemmene, og vi mener det er viktig for sektoren.

1.756 barnehager med 23.500 årsverk er i dag tilknyttet PBLs hoved- og hovedtariffavtale. I tillegg har vi 175 medlemsbarnehager med om lag 2.000 årsverk som er omfattet av andre tariffavtaler. 

I en offentlig finansiert sektor som vår mener vi det er naturlig at organisasjonsgraden, også blant arbeidsgiverne, er særlig høy.

Det handler om å sikre fornuftige reguleringer av rettighetene og pliktene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men det handler også om sektorens renommé og å befeste inntrykket av barnehagene som en seriøs og gjennomregulert bransje.

Debatt

Til toppen