Representanter fra Sunnfjord kommune fikk med seg arbeidsmiljøpris for sin barnehagesatsing.
Representanter fra Sunnfjord kommune fikk med seg arbeidsmiljøpris for sin barnehagesatsing.

Kommune fikk arbeidsmiljøpris for barnehagesatsing

Sunnfjord kommune vant arbeidsmiljøprisen for 2022.

Publisert

Prisen ble overrakt på årets arbeidsmiljøkonferanse i et partssammensatt arbeid mellom KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Prisen ble tildelt for prosjekt barnehagesatsing 2020.

I begrunnelsen for prisen står det: Arbeidsmiljøprisen 2022 går til en kommune som har gjort et stort arbeid for å få til et partssammensatt og godt forankra arbeid for å bedre arbeidsmiljøet i barnehagesektoren, med bakgrunn i høyt sykefravær.

Prosjektet var et samarbeid med NAV arbeidslivssenter, og fikk arbeidstittelen Barnehage 2020. Målene for arbeidet var:

  • økt nærvær i barnehagene
  • videreutvikle kompetanse på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av sykefravær
  • styrke partssamarbeidet i barnehagen

Alle barnehagene i kommunen deltok, representert med ledelse, verneombud og tillitsvalgt. Både kommunalt omstillingsarbeid, pandemien og streik ble utfordringer underveis, men arbeidet ble sluttført rundt et år på etterskudd. Arbeidet ble også utvidet til andre sektorer i kommunen gjennom NAV arbeidslivssenter, står det på kommunens sider.

Sunnfjord kommune ble omtalt i barnehage.no seinest i sommer, i forbindelse med prosjektet«Frode Laks - Ei kulturell bru mellom barnehage og skule». Prosjektet har til hensikt å gjøre overgangen mellom barnehage og skole enklere, og beskrives slik:

«Overgangsprosesser i oppvekstløpet er sårbare perioder og kan støtte eller svekke barnets utvikling, selvbilde og livskompetanse. Opplevelse av sammenheng er viktig for at barn og unge skal mestre overgangene og komme styrket gjennom. Overgangsobjekt er et symbol som vekker positive følelser, og slik kan trygge barnet i utsatte perioder. Kulturarven med musikk, dans og bevegelse er ofte den aller første formen for kunstneriske uttrykk vi møter, og kjenner glede over som små barn. Folkemusikken har sitt utspring i de nøre møtene mellom de som spiller eller synger, og den som lytter. I dette utviklingsprosjektet vil vi forsøke å utnytte potensialet i kulturarven som overgangsobjekt.»

Powered by Labrador CMS