Erik Jansen har tatt vare på Stinaløkka-barna i 40 år. Siste dag før han gikk ut med pensjon, var intet unntak.Foto: Ole Bruun/Kanvas.
Erik Jansen har tatt vare på Stinaløkka-barna i 40 år. Siste dag før han gikk ut med pensjon, var intet unntak.Foto: Ole Bruun/Kanvas.

– Vi er blitt mer bevisste på samspillet mellom barn

Da Erik Jansen hadde sin siste arbeidsdag, kunne han se tilbake på noe så unikt som 40 år i samme barnehage. Utviklingen han har vært en del av, er formidabel.

Publisert Sist oppdatert

Det er fest i Stinaløkka Kanvas-barnehage i Asker. Barna leker stolleken og fest-halen-på-grisen. Det grilles pølser og både barn, ansatte og foreldre koser seg.

Men dette er ingen vanlig fest. Det er en avskjedsfest for en av barnehagens nøkkelpersoner. En som har stått last og bram ved barnehagens side, som har tatt i mot barn, rustet dem for framtiden og sendt dem videre ut i livet, om og om igjen helt til nå. Etter 40 år i Stinaløkka Kanvas-barnehage går Erik Jansen av med pensjon. Og i løpet av årene har han vært innom de aller fleste rollene en barnehageansatt kan ha. For selv om Jansen startet sin karriere i barnehagen som sivilarbeider i en alder av 21 år, har han vært både assistent, pedagogisk leder og konstituert daglig leder. De siste årene har han jobbet som assistent.

Tilbakeblikket er uunngåelig.

Les også: Her er Kristines (19) hilsen til barnehagen.

Lukket samfunn

 For 40 år siden var ikke barnehagen et selvfølgelig valg for en mann. Hvordan i alle dager havnet du der?

– For 40 år siden var Dikemark en stor psykiatrisk institusjon, med fire personalbarnehager på området, forteller Jansen.

Det var et lukket, lite samfunn, med alt fra taktekkere til bakere og psykiatere, forklarer Jansen, og fortsetter:

– Kona mi, Helle, jobbet i Stinaløkka barnehage, og jeg fikk mulighet til å være her som sivilarbeider. Det var ganske vanlig med sivilarbeidere på den tiden, det var ofte fire her samtidig. Siden ble vi her, vi bodde i tjenestebolig på området.

Les også: Lettere å være syk dersom arbeidet krever for mye.

Betyr mye for barna

Feiringen blir plutselig avbrutt av fem år gamle Thomas. Han føler for å si noen ord til Jansen – som har vært en viktig person for femåringen - og holder like gjerne en spontan tale.

– Det har vært mye oppmerksomhet de siste dagene?

– Ja, barn og foreldre er tydeligvis informert. «Du er gammel, du Erik», sier barna. Jeg forklarer dem at det er et livsløp, at jeg er klar for pensjonisttilværelsen. Jeg tror det blir greit, jeg.

Samlet gjeng

– Fortell litt om hva fikk deg til å bli i den samme barnehagen alle disse årene.

– Det er nok en kombinasjon av det praktiske, selve jobben og arbeidsmiljøet her. Vi ble en del av miljøet på Dikemark. Tidligere var alle på Dikemark en samlet gjeng. Den gangen dette var en personalbarnehage jobbet foreldrene på sykehuset, og de bodde i tjenesteboligene. Du traff dem på fest, på badestranda, i skiløypa og overalt. Barna ble hentet tidlig, det var ikke noe reisevei. Det var praktisk mens barna var små, med korte avstander og et godt og trygt miljø.

Ikke minst setter han stor pris på kontakten med de små.

Les også: Det første året i barnehagen.

Mye glede

– Jeg trives godt med å jobbe i barnehage, det byr på mye glede. Du får kos når du kommer og slik fortsetter det utover dagen. Du får positive, uforbeholdne tilbakemeldinger fra barna. Slik er det ikke i psykiatrien. Det er et særtrekk ved yrket som du flyter på gjennom årene. Jobben har også gitt meg mulighet til å være mye ute i frisk luft. Jeg kunne kombinere jobb med interessen for friluftsliv. Stinaløkka har unike turmuligheter med skiløyper rett utenfor døren og flere vann i nærheten. Det aller beste ved jobben har nok vært å ha med barn på ski! Det er en opplevelse å se progresjonen og skigleden hos barna.

Den ferske pensjonisten tar seg også tid til å skryte av kollegene sine, som har en stor del av æren for at han har trivdes så godt.

– Stinaløkka et hyggelig sted å være, med et godt arbeidsmiljø. Det er noe som sitter i veggene. Vi skårer høyt på medarbeiderundersøkelsen. Og daglig leder Astri er viktig for det gode miljøet.

Les også: Dette bekymrer foreldre seg mest for i barnehagen.

Økt kompetanse

– Du har vel vært vitne til en del endringer i løpet av din tid her?

– Ja, det er en annen form for seriøsitet nå. Det er mer fokus på sikkerhet og rutiner og mer fokus på læring. Det var nok litt mer spontant før, da organiserte vi mer oss ansatte i mellom og jeg kunne ta med meg en liten gruppe på skitur. Nå er det mer planlagt, sier Jansen.

Den økte kompetansen om barn merkes også godt. Spesielt når det kommer til barns relasjoner.

Les også: Tydelige ledere er den viktigste faktoren for å skape gode arbeidsmiljø.

Barnebarn og fjellturer

– Nå er vi voksne mer oppmerksomme på samspillet mellom barn enn vi var før. Før var det mer den sterkestes rett. Vi var oppdratt i den ånden. Før lot vi stygge kommentarer passere. Nå er det nulltoleranse for slikt. 

– Du går en ny hverdag i møte og har vel planer for pensjonisttilværelsen?

– Ja, kona mi Helle, pensjoneres også nå. Vi har fem barnebarn, hytte på Blefjell og helsa er grei. Så det blir nok mye tid med barnebarn og turer i skog og mark, sier Erik Jansen.

Friluftsliv, ski og fine opplevelser med glade barn og voksne, altså. Noe forandrer seg aldri, selv om man pensjonerer seg aldri så mye.

Om Stinaløkka Kanvas-barnehage:

Stiftelsen Kanvas tok over Stinaløkka barnehage i 2009. Astri Sødal har vært daglig leder siden 1997. I løpet av de 18 årene hun har vært i barnehagen, har sju ansatte gått av med pensjon. Mange av dem hadde jobbet mesteparten av sitt yrkesaktive liv i barnehagen, og fire av hennes ansatte har jobbet i barnehagen i over 20 år. Så skårer også barnehagen høyt under TNS sin VOICE-måling, som er en del av medarbeiderundersøkelsen i Kanvas.

Stinaløkka skårer 974 av 1000 poeng, noe som regnes som en utmerket skår i følge TNS sitt sammenligningsgrunnlag.

I Stinaløkka Kanvas-barnehage er sykefravær med egenmelding også så godt som ikke-eksisterende.

Stiftelsen Kanvas har som uttrykt målsetning at alle Kanvas-barnehager skal ha 50 prosent andel barnehagelærere i møte med barn. I august 2015 vil Stinaløkka Kanvas-barnehage oppnå dette målet, når to ansatte barnevernspedagoger fullfører sin videreutdanning for å bli godkjente som barnehagelærere.

Om Kanvas:

Kanvas ble stiftet som et foreldreinitiativ i 1987 og gjort om til en stiftelse med ideelle formål i 1991. Kanvas drifter i dag 55 barnehager i ti kommuner (Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Bergen, Sørum og Askøy).

De har 1000 ansatte med ansvar for 3600 barnehagebarn. Kanvas har ett uttalt mål om 50 prosent barnehagelærere fokuserer på intern og ekstern kompetanseutvikling – et fokus som de i fjor mottok en særskilt utmerkelse for av HR Norge.

Kanvas har også en tydelig strategi for mangfold i sine barnehager, og har mål om 30 prosent andel menn i sine barnehager.

Stiftelsen Kanvas satser stort på arbeidsmiljø og nærværsfaktorer i en sektor som i stor grad er preget av høy turnover og høyt fravæ

Powered by Labrador CMS