For å skape godt arbeidsmiljø må lederen sørge for at ansatte opplever å ha medbestemmelse, spesielt i aktiviteter de selv skal gjennomføre.
For å skape godt arbeidsmiljø må lederen sørge for at ansatte opplever å ha medbestemmelse, spesielt i aktiviteter de selv skal gjennomføre.

Tydelige ledere er den viktigste faktoren for å skape gode arbeidsmiljø

Det kommer frem i stor arbeidsmiljøundersøkelse i barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– Et godt arbeidsmiljø er den største friskvernfaktoren i en barnehage. Derfor ønsket jeg å finne ut hva som skaper gode og mindre gode arbeidsmiljøer i barnehager, sier Hanne Kvaløsæter.

HMS-rådgiveren i PBL Bedriftshelsetjeneste har i sin masteroppgave i personalledelse analysert arbeidsmiljøkartlegginger i 48 barnehager — og dybdeintervjuer av nær 1.000 barnehageansatte. Det hun fant var at barnehager med godt arbeidsmiljø hadde mer tydelig ledelse, mer struktur, forutsigbarhet og modige ledere som tør lede.

– Det viktigste funnet er at ansatte ønsker tydelige ledere. Og tydelig ledelse er premissgiver for andre faktorer som spiller inn på arbeidsmiljøet som blant annet informasjon, orden, struktur og kontroll, sier Kvaløsæter og understreker:

– Og det er forskjell på å være streng og tydelig, for det går fint å være tydelig og samtidig ha omsorg for sine ansatte, understreker Kvaløsæter.

Først og fremst leder

Tydelig ledelse er ikke bare muntlig. Den kan også være god HMS, skriftlige dokumenter som personalhåndbok og velfungerende handlingsplaner, god og nok informasjon og oppfølging av ansatte.

– Det er ikke bare hva man sier, men kanskje enda mer hva man gjør som leder som er avgjørende for om man oppfattes som en tydelig leder, sier Kvaløsæter.

Og en god leder er mer opptatt av å være en god leder enn å være en god venn — og det er ofte det motsatte som skjer i barnehager der arbeidsmiljøet er dårlig.

For et annet funn i undersøkelsen er at mens ansatte i barnehager med godt arbeidsmiljø beskriver daglig leder både som menneske, fagperson og leder — blir lederen i barnehager med mindre godt arbeidsmiljø beskrevet kun med medmenneskelige egenskaper.

De beskrives som snill, kjempegrei, hjelpsom, god til å lytte og trøste og vil at alle skal ha det bra. De faglige kunnskapene blir kun nevnt i forbindelse med ting som ikke fungerer.

– De ansatte ønsker at daglig leder må bli mye mer tydelig og faktisk vise at det er den som er leder i barnehagen. Lederen må tørre å stå i situasjoner og ta upopulære avgjørelser. De vil ha en leder som er trygg i rollen sin, og som tar tak og får ting gjort, sier Kvaløsæter.

Påvirker fraværet

I tillegg til å ha mange års erfaring fra alle nivåene i barnehage, har Kvaløsæter vært i svært mange barnehager gjennom sin rolle i PBL bedriftshelsetjeneste. Hun merker fort om arbeidsmiljøet er godt eller mindre godt i de barnehagene hun besøker — og hun har erfart at dårlig arbeidsmiljø kan få følger som mindre kollegastøtte, lite samarbeid mellom avdelingene, fokus på hva som ikke gjøres, klikker og allianser og i ytterste konsekvens høyere sykefravær.

– Vi vet at barnehager med godt arbeidsmiljø har noe lavere sykefravær. Det er ikke mangel på fysisk tilrettelegging som gjør at folk blir borte fra jobb, det som avgjør er om de trives på jobb, sier Kvaløsæter.

Slik lykkes barnehagen

Her er hennes tips til å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen:

* Sørg for å ha klare roller og arbeidsoppgaver, der alle vet hva de skal gjøre og hvem som har ansvar for hva.

* Legg til rette for mestring og motivasjon. Gjør dine ansatte i stand til å gjøre en best mulig jobb.

* Ha gode rutiner for informasjon og kommunikasjon.

* Sørg for at de ansatte opplever å ha medbestemmelse. Det gjelder spesielt i planer og aktiviteter de selv skal gjennomføre.

* Alle må oppleve at de er en del av et fellesskap.

* Legg til rette for sosiale aktiviteter utenom arbeidstid, men ha respekt også for de som ikke ønsker å delta.

* Tydelig ledelse med kontroll, struktur og forutsigbarhet i det organisatoriske.

* Skriv ned rutiner.

* Ha gode spilleregler. Lag handlingsplaner i fredstid og følg disse.

 – Et allerede godt arbeidsmiljø er ingen hvilepute. Det må jobbes med hele tiden, understreker Kvaløsæter.

Powered by Labrador CMS