Forbudt: Barn skal skjermes fra sigarettrøyk og fra i morgen er det ikke lenger lov å røyke i eller utenfor barnehagen.
Forbudt: Barn skal skjermes fra sigarettrøyk og fra i morgen er det ikke lenger lov å røyke i eller utenfor barnehagen. 

All bruk av snus og røyk forbys i barnehagene

Samtidig skjer det endringer i foreldrepermisjonen og ferieloven.

Publisert Sist oppdatert

1. juli skjer det flere endringer i norsk lov. Ifølge lovdata dreier det seg faktisk om hele 183 lovendringer og 449 sentrale forskrifter som endres. For barnehagesektoren er det spesielt én endring i tobakkskadeloven som vil ha betydning. All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i barnehagen.

– Forbudet mot å røyke eller snuse gjelder i alle typer barnehager, både inne i lokalene og på barnehagens uteområde. Men ikke utenfor barnehagens område, opplyser juridisk rådgiver i PBL, Line Charlott Hansen.

Beskytte barna

Da Stortinget vedtok endringer i tobakkskadeloven i fjor ble også formålsbestemmelsen til loven utvidet. Nå nevner den særskilt viktigheten av å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakk, verne barn mot passiv røyking og gi barn en mest mulig tobbakksfri oppvekst. For familiebarnehager er det verdt å merke seg at hensynet til ikke å gripe inn i den private sfære nå viker, for å gi alle barn det samme vernet mot passiv røyking.

– Men kan en arbeidsgiver nekte en ansatt å røyke eller snuse i arbeidstiden?

– Ansatte eller besøkende som skal røyke eller snuse må ut av barnehagens område. Det er videre opp til barnehageeier selv å vurdere om de ansatte har lov å røyke eller snuse i arbeidstiden. Her er det arbeidsgivers styringsrett som gjelder, påpeker Line Charlott Hansen.

Det er daglig leder i barnehagen som er ansvarlig for å håndheve tobakksforbudet.

– Disse reglene må inn i barnehagens internkontrollsystem og bør også være påpekt i arbeidsreglementet og i arbeidskontraktene, sier Hansen.

Rett på ferie

Også ferieloven blir endret. Da blir det lettere for deg som ansatt å få tilbake feriedager dersom du skulle være så uheldig å bli syk i ferien. Tidligere sa loven at du ikke hadde krav på utsettelse og ny ferie til gode før etter seks dager med sykdom. Fra 1. juli får du tilbake ferie fra dag én.

I tillegg er det kommet en endring i ferieloven som gjør at dersom du ikke får avviklet all lovbestemt ferie på grunn av arbeidsuførhet, kan den flyttes over til neste år. Tidligere gjaldt dette bare 12 virkedager, sier Line Charlott Hansen.

Den mye omtalte fedrekvoten ble endret med ny regjering og vil være gjeldende fra tirsdag 1. juli. Fra da reduseres både mødre og fedrekvoten med fire uker og disse åtte ukene kan fra tirsdag benyttes fritt av foreldrene. Det betyr med andre ord at nybakte foreldre selv kan avgjøre hvem som skal ta ut større deler av fødselspermisjonen.

Powered by Labrador CMS