Assistenter i barnehage og SFO er overrepresentert hos vikarbyråene, viser ny undersøkelse.
Assistenter i barnehage og SFO er overrepresentert hos vikarbyråene, viser ny undersøkelse.

1 av 5 i vikarbyrå er SFO- eller barnehageassistenter

Skolefritids- og barnehageassistenter var den helt klart største yrkesgruppen som jobbet via utleie i 2021.

Publisert

Det viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Der kommer det blant annet fram at skole- og barnehageassistent er det helt klart mest vanlige yrket blant utleid arbeidskraft. Tre fjerdedeler av dem er kvinner, noe som igjen betyr at kvinnelige skole- og barnehageassistenter står for om lag en sjettedel av all utleie av arbeidskraft. Dette er dobbelt så mye som den neste gruppen, mannlige lagermedarbeidere. Selv om det totalt sett er flere menn enn kvinner som jobber som utleid arbeidskraft er kjønnsfordelingen mellom yrkene så skjev at den klart største gruppen er kvinnelige skole- og barnehageassistenter.

I tillegg finner vi at skole- og barnehageassistenter utgjør en mye større andel av utleid arbeidskraft enn de gjør av alle sysselsatte. Man kan med andre ord si at dette yrket er overrepresentert i utleienæringen. Det samme gjelder for lagermedarbeidere. I den andre enden av skalaen, med svært lite bruk av utleid arbeidskraft, finner vi blant annet lærere og saksbehandlere, står det om undersøkelsen.

Den viser også at en tredel av de utleide er under 25 år, mens i arbeidsmarkedet som helhet utgjør denne aldersgruppen bare litt over en tidel. Utdanningsnivået er lavere enn blant sysselsatte ellers, som henger sammen med at det er mange under 25 år. Om lag en tredel av de som var utleid har kun grunnskoleutdanning.

Powered by Labrador CMS