– Når barnehagelærere må gjøre styrerens oppgaver, får de mindre tid til barna og til planleggingsarbeid. Dette bidrar til å forverre bemanningskrisa i barnehagene, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal

Stilte krav om stedlig styrer i barnehagene: Avvist av KS

I går startet forhandlingene for ny arbeidstidsavtale for lærere og styrere i barnehagene. I dag ble Utdanningsforbundets hovedkrav avvist.

Publisert Sist oppdatert

– Når barnehagelærere må gjøre styrerens oppgaver, får de mindre tid til barna og til planleggingsarbeid. Dette bidrar til å forverre bemanningskrisa i barnehagene, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, til egne hjemmesider.

Blant hovedkravene til Utdanningsforbundet var å sikre styrerressurs i den enkelte barnehage og assisterende styrer i store barnehager.

– Vi ble ikke møtt på dette kravet. KS viste ingen vilje til å forbedre avtalen ved å endre på punktet om styrere og ledere i arbeidstidsavtalen, sier Handal.

Han sier videre at dette er uholdbart i en situasjon der problemene tårner seg opp.

– Når KS ikke vil sørge for at kommunene kan bidra til å forbedre styrerressursene, velger de å skyve ansvaret for å løse problemene i sektoren vekk fra lokal barnehagemyndighet og over på staten. Våre medlemmer kan ikke bli brukt i et slik spill.

Handal vektlegger at utfallet er uheldig, og at utviklingen går i feil retning.

– Vi vet at KS er enige med oss i at god profesjonsledelse er nøkkelen til gode utdanningsinstitusjoner. Barnehagelærerrolleutvalget var tydelige på at de oppgavene styreren nå er tillagt, er mer enn en person kan makte. Tilbakemeldingen fra våre egne medlemmer er også klar: Styrerressursen er for knapp. Det er skuffende at KS ikke griper muligheten til å gjøre noe med denne situasjonen, sier Handal.

Arbeidstidsavtalen SFS 2202 Arbeidstid barnehage, som partene inngikk i 2019, forlenges nå fram til 31. desember 2023. Her kan du lese mer om den nye avtalen.

Powered by Labrador CMS